Misja

Pracuję w Parlamencie Europejskim, ponieważ wierzę, że moja 26 letnia służba w sektorze humanitarnym i rozwojowym, pozwoli mi istotnie przyczynić się do rozwiązywania problemów Polski, Europy oraz kryzysów dookoła Europy. Korzystając z mojego doświadczenia, w Parlamencie Europejskim pragnę skupić się na czterech sprawach: skutecznej pomocy humanitarnej w Polsce i poza naszymi granicami, reprezentowania osób z niepełnosprawnością, pracą na rzecz organizacji pozarządowych, i walką z zanieczyszczeniem środowiska.

Wierzę, że jako Polacy, potrzebujemy trwałego zakorzenienia naszej Ojczyzny – demokratycznej, praworządnej i samorządnej w silnej, zjednoczonej Europie. To fundament polskiej wolności. Reprezentując Dolny Śląsk i Opolszczyznę w Parlamencie Europejskim zrobię co w mojej mocy, żeby aktywnie szerzyć idee solidarności, wolności i niezbywalnego prawa do rozwoju, które leżały u podstaw utworzenia Unii Europejskiej.

Chcę też przywrócić właściwe znaczenie słowu “polityka”. Wierzę, że polityka może być prowadzona w sposób etyczny, a jej nadrzędnym celem powinno być tworzenie wspólnego dobra. Moje wejście do polityki traktuję jako kontynuację mojej wieloletniej służby na rzecz drugiego człowieka.

Z serca dziękuję za Państwa wsparcie.

Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska Galeria Zdjęć - Janina Ochojska