Wokół obozów dla uchodźców w Grecji budowane są betonowe ogrodzenia