Janka Ochojska2023-01-12T11:28:39+01:00

Ilustracja - Janina Ochojska na tle gwiazd i Parlamentu Europejskiego

Założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Działaczka społeczna, Astronomka, amazonka

Polityka etyczna, której nadrzędnym
celem jest tworzenie wspólnego dobra.
Polityka, która nie dzieli, a wspiera
potrzebujących i wykluczonych

Janina Ochojska Strona Główna

POZNAJMY SIĘ

Przede wszystkim przejdźmy na „Ty”.
Mów mi Janka

Urodziłam się w Gdańsku w 1955 roku i podczas pierwszych
miesięcy życia zachorowałam na chorobę Heinego-Medina,
inaczej polio. Większość dzieciństwa spędziłam w szpitalach
i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zdjęcie Janka chodzi po górach
Zdjęcie z 1990 roku Janina ma na głowie przyrząd służący do prostowania kręgosłupa po chorobie polio

1984 / Operacja we Francji

Mając 13 lat otrzymałam od lekarza książkę „Obrazy Nieba”. Po jej lekturze postanowiłam, że zostanę astronomem — zachwycił mnie Wszechświat i chciałam go rozumieć i odkrywać. W 1980 ukończyłam astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, i do 1984 pracowałam w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika. Praktyki naukowe odbywałam we Wrocławiu. Przystąpiłam do „Solidarności”, angażując się w dystrybucję nielegalnych wydawnictw, a także w działalność komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Janina Ochojska Strona Główna

POZNAJMY SIĘ

Przede wszystkim przejdźmy na „Ty”.
Mów mi Janka

Urodziłam się w Gdańsku w 1955 roku i podczas pierwszych
miesięcy życia zachorowałam na chorobę Heinego-Medina,
inaczej polio. Większość dzieciństwa spędziłam w szpitalach
i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zdjęcie Janka chodzi po górach
Zdjęcie z 1990 roku Janina ma na głowie przyrząd służący do prostowania kręgosłupa po chorobie polio

1984 / Operacja we Francji

Mając 13 lat otrzymałam od lekarza książkę „Obrazy Nieba”. Po jej lekturze postanowiłam, że zostanę astronomem — zachwycił mnie Wszechświat i chciałam go rozumieć i odkrywać. W 1980 ukończyłam astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, i do 1984 pracowałam w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika. Praktyki naukowe odbywałam we Wrocławiu. Przystąpiłam do „Solidarności”, angażując się w dystrybucję nielegalnych wydawnictw, a także w działalność komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Zdjęcie wykonane w 1993 roku pierwszym biurze Fundacji Equilibre

1993 / Biuro EquiLibre, ul.Miodowa

Zdjęcie: Janina i Tadeusz Mazowiecki dają wywiad

1997 / Komitet odbudowy szkoły, Sarajewo

Zdjęcie wykonane w 1993 roku pierwszym biurze Fundacji Equilibre

1993 / Biuro EquiLibre, ul.Miodowa

Zdjęcie: Janina i Tadeusz Mazowiecki dają wywiad

1997 / Komitet odbudowy szkoły, Sarajewo

W 1984 wyjechałam do Francji na operację. Tam po raz pierwszy spotkałam się z ideą pomocy humanitarnej, działając jako wolontariuszka w Fundacji EquiLibre. W 1992 roku ruszyłam z pierwszym transportem leków do pogrążonego w wojnie Sarajewa. Po powrocie skierowałam apel do Polaków o pomoc ludności cywilnej Sarajewa – odpowiedź przerosła moje oczekiwania. W efekcie wyruszył pierwszy transport z pomocą dla mieszkańców oblężonego Sarajewa, który w pełni zorganizowany był przez Polaków. Zrozumiałam wtedy, jak silna jest w Polsce i Polakach potrzeba pomocy innym, nawet w czasie, kiedy my sami tej pomocy potrzebowaliśmy.

W 1984 wyjechałam do Francji na operację. Tam po raz pierwszy spotkałam się z ideą pomocy humanitarnej, działając jako wolontariuszka w Fundacji EquiLibre. W 1992 roku ruszyłam z pierwszym transportem leków do pogrążonego w wojnie Sarajewa. Po powrocie skierowałam apel do Polaków o pomoc ludności cywilnej Sarajewa – odpowiedź przerosła moje oczekiwania. W efekcie wyruszył pierwszy transport z pomocą dla mieszkańców oblężonego Sarajewa, który w pełni zorganizowany był przez Polaków. Zrozumiałam wtedy, jak silna jest w Polsce i Polakach potrzeba pomocy innym, nawet w czasie, kiedy my sami tej pomocy potrzebowaliśmy.

Zdjęcie Janka przeprowadza wywiad

2007 / Janina przeprowadza wywiad z mieszkańcami w górach czeczeńskich

Na zdjęciu Janina Ochojska mówi do mikrofonu.

2006 / Odebranie Nagrody Tischnera

logo polskiej akcji humanitarnej

W 1994 utworzyłam Polską Akcję Humanitarną (PAH).
Od początku swojej działalności PAH udzieliła pomocy w 47 krajach, pomagając ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. PAH działa również na terenie Polski – od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk, w ramach którego przekazano ponad 10 milionów ciepłych posiłków w polskich szkołach. W latach 2009-2011 byłam członkiem Grupy Doradczej CERF (UN Central Emergency Response Fund).

Na zdjęciu Janina Ochojska mówi do mikrofonu.

2006 / Odebranie Nagrody Tischnera

logo polskiej akcji humanitarnej

W 1994 utworzyłam Polską Akcję Humanitarną (PAH).
Od początku swojej działalności PAH udzieliła pomocy w 47 krajach, pomagając ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. PAH działa również na terenie Polski – od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk, w ramach którego przekazano ponad 10 milionów ciepłych posiłków w polskich szkołach. W latach 2009-2011 byłam członkiem Grupy Doradczej CERF (UN Central Emergency Response Fund).

„Jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie
okazane mi przez Polaków i Europejczyków
podczas mojej wieloletniej pracy humanitarnej.”

To dzięki niemu zostałam zaszczycona wyróżnieniami m.in. : tytułem „Kobiety Europy” przyznanym przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagrodą Pax Christi International Peace Award (1995), nagrodą Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Orderem Kawalera Legii Honorowej przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagrodą im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczeniem Bene Merito przyznawanym przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagrodą Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku zostałam odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

„Jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie okazane mi przez Polaków i Europejczyków podczas mojej wieloletniej pracy humanitarnej.”

To dzięki niemu zostałam zaszczycona wyróżnieniami m.in. : tytułem „Kobiety Europy” przyznanym przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagrodą Pax Christi International Peace Award (1995), nagrodą Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Orderem Kawalera Legii Honorowej przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagrodą im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczeniem Bene Merito przyznawanym przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagrodą Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku zostałam odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

Zdjęcie plan teledysku Polskiej Akcji Humanitarnej

2012 / Nagranie piosenki na 20-lecie PAH

„Bez osób, które wierzą w swoją moc sprawczą i wspierają potrzebujących i wykluczonych, nie udałoby się zmienić tak wielu żyć.”

Zdjęcie plan teledysku Polskiej Akcji Humanitarnej

2012 / Nagranie piosenki na 20-lecie PAH

„Bez osób, które wierzą w swoją moc sprawczą i wspierają potrzebujących i wykluczonych, nie udałoby się zmienić tak wielu żyć.”

Galeria

NASZE SPRAWY

Pracuję w Parlamencie Europejskim, ponieważ wierzę, że moja
28-letnia służba w sektorze pozarządowym, humanitarnym
i rozwojowym pozwoli mi istotnie przyczynić się do rozwiązania
problemów i kryzysów Polski i Europy

Wierzę, że jako Polacy, potrzebujemy trwałego zakorzenienia naszej Ojczyzny
– demokratycznej, praworządnej i samorządnej w silnej, zjednoczonej Europie.
To fundament polskiej wolności. Reprezentując Dolny Śląsk i Opolszczyznę
w Parlamencie Europejskim robię co w mojej mocy, żeby aktywnie szerzyć
idee solidarności, wolności i niezbywalnego prawa do rozwoju,
które leżały u podstaw utworzenia Unii Europejskiej.

Razem z Polską Akcją Humanitarną przez 28 lat działania pomogliśmy setkom tysięcy osób w potrzebie w 44 krajach. W Parlamencie Europejskim kontynuuję działalność na rzecz efektywnej i mądrej pomocy humanitarnej i rozwojowej, doradzając i tworząc propozycje rozwiązań w Komisji Rozwoju, Podkomisji Praw Człowieka oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Brak powszechnej świadomości na temat codziennych trudności, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami jest dużym problemem. Bo jeśli ta świadomość by była, wówczas politycy, prawnicy, budowniczowie zaczęliby uwzględniać potrzeby tych, dla których przyjęte rozwiązania są niewystarczające. Dzielę doświadczenie osoby wykluczonej z tysiącami innych Europejczyków. Każdego dnia, każdy z nas mierzy się z wieloma wyzwaniami. Dlatego, wspieram inicjatywy, które mają na celu budowanie świadomości o potrzebach OzN, tworzenie odpowiednich warunków w miejscu zamieszkania i pracy. Tak, abyśmy mogli funkcjonować na tyle samodzielnie, na ile to możliwe i realizować swój potencjał.

Każde działanie, które ma na celu dobro drugiego człowieka jest warte wysiłku.  Liczą się  zarówno drobne gesty jak i wielkie przedsięwzięcia. Z tym przekonaniem weszłam w dorosłe życie i ta podstawowa zasada przyświeca moim działaniom również dziś.

Jedną z podstawowych form organizacji pracy na rzecz innych jest działalność organizacji pozarządowych. Potrzebujemy silnych NGO-sów, bo to one wspierają rozwój postaw zaangażowanych, nieobojętnych, takich, które dążą do zmiany na lepsze. Dlatego nigdy nie przestałam angażować się w działania mające na celu wspieranie rozwoju trzeciego sektora oraz szeroko pojętego aktywizmu.

Zapobiegnięcie zmianom klimatycznym powinno stać się niekwestionowanym priorytetem nas wszystkich, niezależnie od poglądów, przynależności politycznej czy miejsca zamieszkania. Nie mamy drugiej ziemi, jedyne co możemy zrobić, to dbać o tę, na której żyjemy. Potrzebujemy zaangażowania w ochronę środowiska na każdym poziomie, od rozwiązań systemowych po świadome działania jednostkowe, które budują postawy zaangażowane i są zaczynem  zmian. Dlatego wspieram wszelkie inicjatywy w PE i w regionie stawiające ochronę środowiska w  centrum działania.

Za sprawą mojego niedawnego doświadczenia choroby onkologicznej mogę powiedzieć, że na własnej skórze miałam okazję zweryfikować stan polskiej służby zdrowia. Wiem więc czym jest przyjmowanie chemioterapii na krześle na szpitalnym korytarzu, ograniczona czasowo konsultacja z lekarzem, brak odpowiedniego leczenia bólu, a później kompleksowo zaplanowanej rehabilitacji. W PE pracuję nad ujednoliceniem standardów służby zdrowia w całej UE z uwzględnieniem potrzeb pacjentów.

NASZE SPRAWY

Pracuję w Parlamencie Europejskim, ponieważ wierzę, że moja 28-letnia służba w sektorze pozarządowym, humanitarnym i rozwojowym pozwoli mi istotnie przyczynić się do rozwiązania problemów i kryzysów Polski i Europy

Wierzę, że jako Polacy, potrzebujemy trwałego zakorzenienia naszej Ojczyzny – demokratycznej, praworządnej i samorządnej w silnej, zjednoczonej Europie. To fundament polskiej wolności. Reprezentując Dolny Śląsk i Opolszczyznę w Parlamencie Europejskim robię co w mojej mocy, żeby aktywnie szerzyć idee solidarności, wolności i niezbywalnego prawa do rozwoju, które leżały u podstaw utworzenia Unii Europejskiej.

Razem z Polską Akcją Humanitarną przez 28 lat działania pomogliśmy setkom tysięcy osób w potrzebie w 44 krajach. W Parlamencie Europejskim kontynuuję działalność na rzecz efektywnej i mądrej pomocy humanitarnej i rozwojowej, doradzając i tworząc propozycje rozwiązań w Komisji Rozwoju, Podkomisji Praw Człowieka oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Brak powszechnej świadomości na temat codziennych trudności, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami jest dużym problemem. Bo jeśli ta świadomość by była, wówczas politycy, prawnicy, budowniczowie zaczęliby uwzględniać potrzeby tych, dla których przyjęte rozwiązania są niewystarczające. Dzielę doświadczenie osoby wykluczonej z tysiącami innych Europejczyków. Każdego dnia, każdy z nas mierzy się z wieloma wyzwaniami. Dlatego, wspieram inicjatywy, które mają na celu budowanie świadomości o potrzebach OzN, tworzenie odpowiednich warunków w miejscu zamieszkania i pracy. Tak, abyśmy mogli funkcjonować na tyle samodzielnie, na ile to możliwe i realizować swój potencjał.

Każde działanie, które ma na celu dobro drugiego człowieka jest warte wysiłku.  Liczą się  zarówno drobne gesty jak i wielkie przedsięwzięcia. Z tym przekonaniem weszłam w dorosłe życie i ta podstawowa zasada przyświeca moim działaniom również dziś.

Jedną z podstawowych form organizacji pracy na rzecz innych jest działalność organizacji pozarządowych. Potrzebujemy silnych NGO-sów, bo to one wspierają rozwój postaw zaangażowanych, nieobojętnych, takich, które dążą do zmiany na lepsze. Dlatego nigdy nie przestałam angażować się w działania mające na celu wspieranie rozwoju trzeciego sektora oraz szeroko pojętego aktywizmu.

Zapobiegnięcie zmianom klimatycznym powinno stać się niekwestionowanym priorytetem nas wszystkich, niezależnie od poglądów, przynależności politycznej czy miejsca zamieszkania. Nie mamy drugiej ziemi, jedyne co możemy zrobić, to dbać o tę, na której żyjemy. Potrzebujemy zaangażowania w ochronę środowiska na każdym poziomie, od rozwiązań systemowych po świadome działania jednostkowe, które budują postawy zaangażowane i są zaczynem  zmian. Dlatego wspieram wszelkie inicjatywy w PE i w regionie stawiające ochronę środowiska w  centrum działania.

Za sprawą mojego niedawnego doświadczenia choroby onkologicznej mogę powiedzieć, że na własnej skórze miałam okazję zweryfikować stan polskiej służby zdrowia. Wiem więc czym jest przyjmowanie chemioterapii na krześle na szpitalnym korytarzu, ograniczona czasowo konsultacja z lekarzem, brak odpowiedniego leczenia bólu, a później kompleksowo zaplanowanej rehabilitacji. W PE pracuję nad ujednoliceniem standardów służby zdrowia w całej UE z uwzględnieniem potrzeb pacjentów.

DZIAŁANIA I SPOTKANIA

W Polsce

6100,00 zł. dla WOŚP

02.02.2023|

Dziękuję i zapraszam osobę, która wylicytowała wspólną grę planszową w Carcassonne na wyśmienitą kawę i ciasto :)

#MisjaJanki #31FinałWOŚP #WOŚP #JurekOwsiak #WOŚP2023 #PAH #wielkaorkiestraswiatecznejpomocy

List do Premiera Morawieckiego w sprawie przyjęcia uchodźców z Afganistanu do Polski

19.08.2021|

Wysłałam dzisiaj list do Premiera Morawieckiego. Jego treść brzmi następująco:

„Szanowny Panie Premierze,
od kilku dni jesteśmy świadkami tragicznych scen rozgrywających się w Afganistanie po przejęciu władzy przez talibów. Nie ma wątpliwości co do tego, że mieszkanki i mieszkańcy Afganistanu nie są bezpieczni. Uważam, że naszym moralnym obowiązkiem jest udzielenie pomocy tym, którzy znaleźli się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia oraz drastycznego ograniczenia wolności i praw.

Jestem przekonana, że Polska wciąż może otworzyć się na uchodźców. Wśród Polek i Polaków nie brakuje osób gotowych do solidarnych czynów - chęć przyjęcia uchodźców deklarowali już przedstawiciele wielu samorządów, instytucji oraz osoby prywatne.
W tych okolicznościach z ogromnym niepokojem obserwuję działania polskiego rządu w zakresie zmiany przepisów dotyczących udzielania ochrony międzynarodowej, które, m.in. pozbawiają osoby przekraczające tzw. zieloną granicę możliwości ubiegania się o azyl.
Mając na uwadze powyższe apeluję do Rady Ministrów o:
- złożenie deklaracji dotyczącej gotowości przyjmowania osób szukających międzynarodowej ochrony w Polsce. Aktualnie kwestia ta najpilniej dotyczy Afganek i Afgańczyków, ale nie możemy zapominać o osobach z innych krajów znajdujących się w podobnej sytuacji. W momencie pisania tego pisma lista osób, które Polska ewakuuje z Afganistanu liczy 260 nazwisk. Jest to kropla w morzu potrzeb. Apeluję, aby rząd rozszerzył listę osób ewakuowanych do Polski i rozważył włączenie w ten plan rodzin naszych bezpośrednich współpracowników i współpracowników innych jednostek państw sojuszniczych;
- podjęcie niezwłocznych działań mających na celu przygotowanie się na przyjęcie uchodźców tak w kwestiach infrastruktury, jak i integracji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia br. dopuszcza umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w pokoju lub celi o wymiarach od 2m² na osobę. Biorąc pod uwagę wzrost liczby osób ubiegających się o ochronę w Polsce, powinniśmy przygotować ośrodki recepcyjne, a nie zamykać cudzoziemców w przepełnionych ośrodkach detencyjnych. Nie zamykanie granic, ale działania na rzecz integracji prowadzone tak wśród uchodźców, jak i polskiej lokalnej społeczności powinny być postrzegane jako gwarant przyszłego bezpieczeństwa;
- aktywny udział Polski w programie relokacji uchodźców z przepełnionych obozów znajdujących się na terenie Grecji, Hiszpanii oraz Włoch.
Moje wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze humanitarnym nauczyło mnie, że pomoc jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest dostarczona w odpowiednim czasie i dostosowana do potrzeb tych, którzy jej potrzebują. To jest ten czas - to najbliższe dni zdecydują o życiu wielu Afganek i Afgańczyków. Otwórzmy Polskę na uchodźców i okażmy gest solidarności z osobami w zagrożeniu.

Z poważaniem,
Janina OchojskaOsoby poszukujące międzynarodowej ochrony na granicy polsko-białoruskiej

19.08.2021|

Kryzys na granicy z Białorusią. Ok. 50 osób z dziećmi koczuje kolejną noc między polskimi a białoruskimi pogranicznikami. W nocy temperatura spada do ok. 10 stopni. Co jakiś czas słychać dziecięcy płacz. Nie wiadomo, ile dni już tam spędzili.Jeśli doniesienia o tym, że zostali siłą wywiezieni spod Białegostoku przez polską Straż Graniczną to będzie to oznaczało pogwałcenie Konwencji Genewskiej i unijnych traktatów o zakazach tzw. pushbacków, czyli siłowych wypchnięć osób legalnie poszukujących azylu.

Czy polskie służby graniczne nie znają zapisów Konwencji Genewskiej? A może zaczęli już "bronić Polski" zgodnie z zapowiedzią ministra Glińskiego?A swoją drogą to przed kim Piotr Gliński chce bronić Polskę? Przed afgańskimi działaczkami społecznymi i osobami, których życie jest zagrożone, przed rodzinami z dziećmi? Rodzina, panie Ministrze, nie zna granic. Jak słaba jest Polska w ich wydaniu, że nawet jeśli kilka tysięcy słabych, uciekających przed śmiercią, przerażonych osób jej zagraża? Co to za bujdy, co to za kłamstwa!Ktoś wydał polecenie zasłonięcia grupy ciężarówkami, rozpostarcia drutu kolczastego na całej długości granicy oraz zakazał podawania żywności bo to przemyt. Jakim draniem trzeba być, by odgrodzić grupę ludzi na ziemi niczyjej, trzymać ich noce i dnie pod karabinem i nie pozwolić im skorzystać z pomocy, jaką oferują lokalni mieszkańcy i aktywiści?Jak można realizować propagandę o tym, że wszyscy Polacy pomagali żydom podczas II Wojny Światowej, przekonywać o tym świat, iść na walkę z każdym, kto stwierdzi inaczej, a potem trzymać grupę potrzebujących ludzi pod karabinem na ziemi niczyjej, bez "nielegalnej pomocy, która byłaby przemytem" bo "realizowany jest interes Łukaszenki". Ci sami ludzie podczas wojny wołaliby, żeby nie pomagać żydom, bo właśnie tego Hitler by chciał i taki był jego interes.Tymczasem mieszkańcy z okolicy nie boją się potrzebujących uchodźców. Dzielą się z nimi tym, co mają, współczują, potrafią sobie wyobrazić, że sami mogli znaleźć się w takiej sytuacji, gdyby los (lub rząd) tak chciał. To jest właśnie Polska. Solidarna i gościnna. Dziękuję!Dziękuję też Poseł Michał Szczerba i Dariusz Joński za odważną i etyczną postawę, jakiej nikt z rządzących ani kościoła się nie podjął. Posłowie pojechali z jedzeniem do grupy uchodźców przetrzymywanych na granicy.Straż Graniczna nie odpowiedziało na ich i moje pytania dotyczące legalności sytuacji. O przekazanie zapytania prosiło również biuro RPO.Apeluję do rządu i posłów o działanie w sprawie potrzebujących ludzi na granicy i odrzucenie zmian w ustawodawstwie dotyczącym uchodźców oraz otwarcie polskich granic i umożliwienie przyjęcia osób, których życie jest zagrożone.Spotkanie z wolontariuszami projektu „Europejska Solidarność w Działaniu”

11.08.2021|

W poniedziałek wolontariusze drugiej edycji projektu „Europejska Solidarność w Działaniu” realizowanego przez Stowarzyszenie Tratwa wzięli udział w spotkaniu na temat Parlamentu Europejskiego i mojego biura PE we Wrocławiu. Ponad 30 uczestników z różnych krajów europejskich miało okazję dowiedzieć się więcej o funkcjach i strukturze Parlamentu Europejskiego, a także o mojej pracy parlamentarnej.

Ponadto uczestnicy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące interakcji polskiego rządu z uchodźcami i migrantami, mojej strategii i innych tematów. Wspaniale było widzieć tak wielokulturową i wielonarodowościową publiczność! Dziękuję za aktywny udział i wkład. Życzę wszystkiego najlepszego w trwającym projekcie!W Parlamencie Europejskim

W XXI wieku głód, ubóstwo, brak dostępu do wody i podstawowych środków higieny nadal dotyczy milionów ludzi na świecie. W komisji DEVE pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego podstawowym założeniem jest partnerska współpraca z krajami rozwijającymi się. Tworzymy ramy pomocy humanitarnej i rozwojowej UE, tak aby nasze działania były bardziej skuteczne i odpowiadały realnym potrzebom. Byłam współautorką raportu dotyczącego nowej strategii UE–Afryka, który powstał z przedstawicielami krajów afrykańskich oraz raportu definiującego nowe kierunki operacji humanitarnych UE.

Prawa człowieka wymagają nieustannej ochrony. W podkomisji upominamy się o poszanowanie wypracowanych przez lata standardów oraz zasad praworządności i demokracji. W naszych działaniach dążymy do wzajemnego zrozumienia. Wychodzimy naprzeciw aktualnym wyzwaniom kontrolując wdrażanie polityki UE w zakresie praw człowieka oraz opracowując konkretne rozwiązania. Przykładem tych prac jest sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska, który współtworzyłam.

W delegacji zajmujemy się monitorowaniem przestrzegania zasad demokracji i praworządności na Białorusi. Pracujemy nad kierunkami rozwoju stosunków między UE a Białorusią, szukając pól współpracy.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE działa na rzecz procesów demokratycznych oraz rozwoju i partnerstwa pomiędzy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską. Aktualnie powstaje nowa struktura współpracy UE z każdym z tych regionów osobno, ma ona zwiększyć zdolność UE i państw AKP do współdziałania w obliczu globalnych wyzwań.

Unii Europejskiej zależy na utrzymywaniu dobrosąsiedzkich stosunków z państwami położonymi na jej wschodniej granicy. W tym celu współpracujemy z sześcioma partnerami wschodnimi, aby wspierać reformy integracji europejskiej oraz wzmacniać stabilność, bezpieczeństwo, demokrację i dobrobyt na całym kontynencie.

Euronest to forum parlamentarne, którego zadaniem jest kontrola tej ambitnej polityki, przy jednoczesnym promowaniu aktywnego udziału podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Poza posłami do Parlamentu Europejskiego zrzesza posłów z parlamentów narodowych Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś).

W mediach

29.09.2021|

Ochojska: Po co stan wyjątkowy? Ludzie przechodzą granicę, po to ona jest


29.09.2021|

Ochojska: To, co zostało pokazane podczas konferencji, jest nieprawdziwe i podłe


28.09.2021|

Ochojska: Afganistan bez naszego wsparcia łatwo upadnie


25.09.2021|

„Bubel na kolei”. Janina Ochojska: nie sądziłam, że to się znów zdarzy


DZIAŁANIA I SPOTKANIA

W Polsce

6100,00 zł. dla WOŚP

02.02.2023|

Dziękuję i zapraszam osobę, która wylicytowała wspólną grę planszową w Carcassonne na wyśmienitą kawę i ciasto :)

#MisjaJanki #31FinałWOŚP #WOŚP #JurekOwsiak #WOŚP2023 #PAH #wielkaorkiestraswiatecznejpomocy

List do Premiera Morawieckiego w sprawie przyjęcia uchodźców z Afganistanu do Polski

19.08.2021|

Wysłałam dzisiaj list do Premiera Morawieckiego. Jego treść brzmi następująco:

„Szanowny Panie Premierze,
od kilku dni jesteśmy świadkami tragicznych scen rozgrywających się w Afganistanie po przejęciu władzy przez talibów. Nie ma wątpliwości co do tego, że mieszkanki i mieszkańcy Afganistanu nie są bezpieczni. Uważam, że naszym moralnym obowiązkiem jest udzielenie pomocy tym, którzy znaleźli się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia oraz drastycznego ograniczenia wolności i praw.

Jestem przekonana, że Polska wciąż może otworzyć się na uchodźców. Wśród Polek i Polaków nie brakuje osób gotowych do solidarnych czynów - chęć przyjęcia uchodźców deklarowali już przedstawiciele wielu samorządów, instytucji oraz osoby prywatne.
W tych okolicznościach z ogromnym niepokojem obserwuję działania polskiego rządu w zakresie zmiany przepisów dotyczących udzielania ochrony międzynarodowej, które, m.in. pozbawiają osoby przekraczające tzw. zieloną granicę możliwości ubiegania się o azyl.
Mając na uwadze powyższe apeluję do Rady Ministrów o:
- złożenie deklaracji dotyczącej gotowości przyjmowania osób szukających międzynarodowej ochrony w Polsce. Aktualnie kwestia ta najpilniej dotyczy Afganek i Afgańczyków, ale nie możemy zapominać o osobach z innych krajów znajdujących się w podobnej sytuacji. W momencie pisania tego pisma lista osób, które Polska ewakuuje z Afganistanu liczy 260 nazwisk. Jest to kropla w morzu potrzeb. Apeluję, aby rząd rozszerzył listę osób ewakuowanych do Polski i rozważył włączenie w ten plan rodzin naszych bezpośrednich współpracowników i współpracowników innych jednostek państw sojuszniczych;
- podjęcie niezwłocznych działań mających na celu przygotowanie się na przyjęcie uchodźców tak w kwestiach infrastruktury, jak i integracji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia br. dopuszcza umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w pokoju lub celi o wymiarach od 2m² na osobę. Biorąc pod uwagę wzrost liczby osób ubiegających się o ochronę w Polsce, powinniśmy przygotować ośrodki recepcyjne, a nie zamykać cudzoziemców w przepełnionych ośrodkach detencyjnych. Nie zamykanie granic, ale działania na rzecz integracji prowadzone tak wśród uchodźców, jak i polskiej lokalnej społeczności powinny być postrzegane jako gwarant przyszłego bezpieczeństwa;
- aktywny udział Polski w programie relokacji uchodźców z przepełnionych obozów znajdujących się na terenie Grecji, Hiszpanii oraz Włoch.
Moje wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze humanitarnym nauczyło mnie, że pomoc jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest dostarczona w odpowiednim czasie i dostosowana do potrzeb tych, którzy jej potrzebują. To jest ten czas - to najbliższe dni zdecydują o życiu wielu Afganek i Afgańczyków. Otwórzmy Polskę na uchodźców i okażmy gest solidarności z osobami w zagrożeniu.

Z poważaniem,
Janina OchojskaOsoby poszukujące międzynarodowej ochrony na granicy polsko-białoruskiej

19.08.2021|

Kryzys na granicy z Białorusią. Ok. 50 osób z dziećmi koczuje kolejną noc między polskimi a białoruskimi pogranicznikami. W nocy temperatura spada do ok. 10 stopni. Co jakiś czas słychać dziecięcy płacz. Nie wiadomo, ile dni już tam spędzili.Jeśli doniesienia o tym, że zostali siłą wywiezieni spod Białegostoku przez polską Straż Graniczną to będzie to oznaczało pogwałcenie Konwencji Genewskiej i unijnych traktatów o zakazach tzw. pushbacków, czyli siłowych wypchnięć osób legalnie poszukujących azylu.

Czy polskie służby graniczne nie znają zapisów Konwencji Genewskiej? A może zaczęli już "bronić Polski" zgodnie z zapowiedzią ministra Glińskiego?A swoją drogą to przed kim Piotr Gliński chce bronić Polskę? Przed afgańskimi działaczkami społecznymi i osobami, których życie jest zagrożone, przed rodzinami z dziećmi? Rodzina, panie Ministrze, nie zna granic. Jak słaba jest Polska w ich wydaniu, że nawet jeśli kilka tysięcy słabych, uciekających przed śmiercią, przerażonych osób jej zagraża? Co to za bujdy, co to za kłamstwa!Ktoś wydał polecenie zasłonięcia grupy ciężarówkami, rozpostarcia drutu kolczastego na całej długości granicy oraz zakazał podawania żywności bo to przemyt. Jakim draniem trzeba być, by odgrodzić grupę ludzi na ziemi niczyjej, trzymać ich noce i dnie pod karabinem i nie pozwolić im skorzystać z pomocy, jaką oferują lokalni mieszkańcy i aktywiści?Jak można realizować propagandę o tym, że wszyscy Polacy pomagali żydom podczas II Wojny Światowej, przekonywać o tym świat, iść na walkę z każdym, kto stwierdzi inaczej, a potem trzymać grupę potrzebujących ludzi pod karabinem na ziemi niczyjej, bez "nielegalnej pomocy, która byłaby przemytem" bo "realizowany jest interes Łukaszenki". Ci sami ludzie podczas wojny wołaliby, żeby nie pomagać żydom, bo właśnie tego Hitler by chciał i taki był jego interes.Tymczasem mieszkańcy z okolicy nie boją się potrzebujących uchodźców. Dzielą się z nimi tym, co mają, współczują, potrafią sobie wyobrazić, że sami mogli znaleźć się w takiej sytuacji, gdyby los (lub rząd) tak chciał. To jest właśnie Polska. Solidarna i gościnna. Dziękuję!Dziękuję też Poseł Michał Szczerba i Dariusz Joński za odważną i etyczną postawę, jakiej nikt z rządzących ani kościoła się nie podjął. Posłowie pojechali z jedzeniem do grupy uchodźców przetrzymywanych na granicy.Straż Graniczna nie odpowiedziało na ich i moje pytania dotyczące legalności sytuacji. O przekazanie zapytania prosiło również biuro RPO.Apeluję do rządu i posłów o działanie w sprawie potrzebujących ludzi na granicy i odrzucenie zmian w ustawodawstwie dotyczącym uchodźców oraz otwarcie polskich granic i umożliwienie przyjęcia osób, których życie jest zagrożone.W Parlamencie Europejskim

W XXI wieku głód, ubóstwo, brak dostępu do wody i podstawowych środków higieny nadal dotyczy milionów ludzi na świecie. W komisji DEVE pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego podstawowym założeniem jest partnerska współpraca z krajami rozwijającymi się. Tworzymy ramy pomocy humanitarnej i rozwojowej UE, tak aby nasze działania były bardziej skuteczne i odpowiadały realnym potrzebom. Byłam współautorką raportu dotyczącego nowej strategii UE–Afryka, który powstał z przedstawicielami krajów afrykańskich oraz raportu definiującego nowe kierunki operacji humanitarnych UE.

Prawa człowieka wymagają nieustannej ochrony. W podkomisji upominamy się o poszanowanie wypracowanych przez lata standardów oraz zasad praworządności i demokracji. W naszych działaniach dążymy do wzajemnego zrozumienia. Wychodzimy naprzeciw aktualnym wyzwaniom kontrolując wdrażanie polityki UE w zakresie praw człowieka oraz opracowując konkretne rozwiązania. Przykładem tych prac jest sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska, który współtworzyłam.

W delegacji zajmujemy się monitorowaniem przestrzegania zasad demokracji i praworządności na Białorusi. Pracujemy nad kierunkami rozwoju stosunków między UE a Białorusią, szukając pól współpracy.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE działa na rzecz procesów demokratycznych oraz rozwoju i partnerstwa pomiędzy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską. Aktualnie powstaje nowa struktura współpracy UE z każdym z tych regionów osobno, ma ona zwiększyć zdolność UE i państw AKP do współdziałania w obliczu globalnych wyzwań.

Unii Europejskiej zależy na utrzymywaniu dobrosąsiedzkich stosunków z państwami położonymi na jej wschodniej granicy. W tym celu współpracujemy z sześcioma partnerami wschodnimi, aby wspierać reformy integracji europejskiej oraz wzmacniać stabilność, bezpieczeństwo, demokrację i dobrobyt na całym kontynencie.

Euronest to forum parlamentarne, którego zadaniem jest kontrola tej ambitnej polityki, przy jednoczesnym promowaniu aktywnego udziału podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Poza posłami do Parlamentu Europejskiego zrzesza posłów z parlamentów narodowych Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś).

W mediach

29.09.2021|

Ochojska: Po co stan wyjątkowy? Ludzie przechodzą granicę, po to ona jest


29.09.2021|

Ochojska: To, co zostało pokazane podczas konferencji, jest nieprawdziwe i podłe


PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

KONTAKT

Biuro Posłanki do 
Parlamentu Europejskiego
Janiny Ochojskiej – Okońskiej

ul. Tramwajowa 1-3, 51-621 Wrocław
tel: + 48 508 911 608
e-mail: biuro@jankaochojska.pl

Bruksela

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
13E262
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel

Tel. : 0032 2 28 45162
Fax : 0032 2 28 49162

Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T07062
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel. : 0033 3 88 1 75162
Fax : 0033 3 88 1 79162

KONTAKT DLA MEDIÓW

Mateusz Luft

e-mail: mateusz.luft@jankaochojska.pl

DOŁĄCZ DO NAS

logo groupy epl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Janina Ochojska – Okońska.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Janina Ochojska – Okońska.