Janka Ochojska2024-04-11T11:05:23+02:00

Ilustracja - Janina Ochojska na tle gwiazd i Parlamentu Europejskiego

Założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Działaczka społeczna, Astronomka, amazonka

Polityka etyczna, której nadrzędnym
celem jest tworzenie wspólnego dobra.
Polityka, która nie dzieli, a wspiera
potrzebujących i wykluczonych

Janina Ochojska Strona Główna

POZNAJMY SIĘ

Przede wszystkim przejdźmy na „Ty”.
Mów mi Janka

Urodziłam się w Gdańsku w 1955 roku i podczas pierwszych
miesięcy życia zachorowałam na chorobę Heinego-Medina,
inaczej polio. Większość dzieciństwa spędziłam w szpitalach
i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zdjęcie Janka chodzi po górach
Zdjęcie z 1990 roku Janina ma na głowie przyrząd służący do prostowania kręgosłupa po chorobie polio

1984 / Operacja we Francji

Mając 13 lat otrzymałam od lekarza książkę „Obrazy Nieba”. Po jej lekturze postanowiłam, że zostanę astronomem — zachwycił mnie Wszechświat i chciałam go rozumieć i odkrywać. W 1980 ukończyłam astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, i do 1984 pracowałam w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika. Praktyki naukowe odbywałam we Wrocławiu. Przystąpiłam do „Solidarności”, angażując się w dystrybucję nielegalnych wydawnictw, a także w działalność komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Janina Ochojska Strona Główna

POZNAJMY SIĘ

Przede wszystkim przejdźmy na „Ty”.
Mów mi Janka

Urodziłam się w Gdańsku w 1955 roku i podczas pierwszych
miesięcy życia zachorowałam na chorobę Heinego-Medina,
inaczej polio. Większość dzieciństwa spędziłam w szpitalach
i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zdjęcie Janka chodzi po górach
Zdjęcie z 1990 roku Janina ma na głowie przyrząd służący do prostowania kręgosłupa po chorobie polio

1984 / Operacja we Francji

Mając 13 lat otrzymałam od lekarza książkę „Obrazy Nieba”. Po jej lekturze postanowiłam, że zostanę astronomem — zachwycił mnie Wszechświat i chciałam go rozumieć i odkrywać. W 1980 ukończyłam astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, i do 1984 pracowałam w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika. Praktyki naukowe odbywałam we Wrocławiu. Przystąpiłam do „Solidarności”, angażując się w dystrybucję nielegalnych wydawnictw, a także w działalność komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Zdjęcie wykonane w 1993 roku pierwszym biurze Fundacji Equilibre

1993 / Biuro EquiLibre, ul.Miodowa

Zdjęcie: Janina i Tadeusz Mazowiecki dają wywiad

1997 / Komitet odbudowy szkoły, Sarajewo

Zdjęcie wykonane w 1993 roku pierwszym biurze Fundacji Equilibre

1993 / Biuro EquiLibre, ul.Miodowa

Zdjęcie: Janina i Tadeusz Mazowiecki dają wywiad

1997 / Komitet odbudowy szkoły, Sarajewo

W 1984 wyjechałam do Francji na operację. Tam po raz pierwszy spotkałam się z ideą pomocy humanitarnej, działając jako wolontariuszka w Fundacji EquiLibre. W 1992 roku ruszyłam z pierwszym transportem leków do pogrążonego w wojnie Sarajewa. Po powrocie skierowałam apel do Polaków o pomoc ludności cywilnej Sarajewa – odpowiedź przerosła moje oczekiwania. W efekcie wyruszył pierwszy transport z pomocą dla mieszkańców oblężonego Sarajewa, który w pełni zorganizowany był przez Polaków. Zrozumiałam wtedy, jak silna jest w Polsce i Polakach potrzeba pomocy innym, nawet w czasie, kiedy my sami tej pomocy potrzebowaliśmy.

W 1984 wyjechałam do Francji na operację. Tam po raz pierwszy spotkałam się z ideą pomocy humanitarnej, działając jako wolontariuszka w Fundacji EquiLibre. W 1992 roku ruszyłam z pierwszym transportem leków do pogrążonego w wojnie Sarajewa. Po powrocie skierowałam apel do Polaków o pomoc ludności cywilnej Sarajewa – odpowiedź przerosła moje oczekiwania. W efekcie wyruszył pierwszy transport z pomocą dla mieszkańców oblężonego Sarajewa, który w pełni zorganizowany był przez Polaków. Zrozumiałam wtedy, jak silna jest w Polsce i Polakach potrzeba pomocy innym, nawet w czasie, kiedy my sami tej pomocy potrzebowaliśmy.

Zdjęcie Janka przeprowadza wywiad

2007 / Janina przeprowadza wywiad z mieszkańcami w górach czeczeńskich

Na zdjęciu Janina Ochojska mówi do mikrofonu.

2006 / Odebranie Nagrody Tischnera

logo polskiej akcji humanitarnej

W 1994 utworzyłam Polską Akcję Humanitarną (PAH).
Od początku swojej działalności PAH udzieliła pomocy w 47 krajach, pomagając ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. PAH działa również na terenie Polski – od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk, w ramach którego przekazano ponad 10 milionów ciepłych posiłków w polskich szkołach. W latach 2009-2011 byłam członkiem Grupy Doradczej CERF (UN Central Emergency Response Fund).

Na zdjęciu Janina Ochojska mówi do mikrofonu.

2006 / Odebranie Nagrody Tischnera

logo polskiej akcji humanitarnej

W 1994 utworzyłam Polską Akcję Humanitarną (PAH).
Od początku swojej działalności PAH udzieliła pomocy w 47 krajach, pomagając ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. PAH działa również na terenie Polski – od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk, w ramach którego przekazano ponad 10 milionów ciepłych posiłków w polskich szkołach. W latach 2009-2011 byłam członkiem Grupy Doradczej CERF (UN Central Emergency Response Fund).

„Jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie
okazane mi przez Polaków i Europejczyków
podczas mojej wieloletniej pracy humanitarnej.”

To dzięki niemu zostałam zaszczycona wyróżnieniami m.in. : tytułem „Kobiety Europy” przyznanym przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagrodą Pax Christi International Peace Award (1995), nagrodą Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Orderem Kawalera Legii Honorowej przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagrodą im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczeniem Bene Merito przyznawanym przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagrodą Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku zostałam odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

„Jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie okazane mi przez Polaków i Europejczyków podczas mojej wieloletniej pracy humanitarnej.”

To dzięki niemu zostałam zaszczycona wyróżnieniami m.in. : tytułem „Kobiety Europy” przyznanym przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagrodą Pax Christi International Peace Award (1995), nagrodą Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Orderem Kawalera Legii Honorowej przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagrodą im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczeniem Bene Merito przyznawanym przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagrodą Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku zostałam odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

Zdjęcie plan teledysku Polskiej Akcji Humanitarnej

2012 / Nagranie piosenki na 20-lecie PAH

„Bez osób, które wierzą w swoją moc sprawczą i wspierają potrzebujących i wykluczonych, nie udałoby się zmienić tak wielu żyć.”

Zdjęcie plan teledysku Polskiej Akcji Humanitarnej

2012 / Nagranie piosenki na 20-lecie PAH

„Bez osób, które wierzą w swoją moc sprawczą i wspierają potrzebujących i wykluczonych, nie udałoby się zmienić tak wielu żyć.”

Galeria

NASZE SPRAWY

Pracuję w Parlamencie Europejskim, ponieważ wierzę, że moja
28-letnia służba w sektorze pozarządowym, humanitarnym
i rozwojowym pozwoli mi istotnie przyczynić się do rozwiązania
problemów i kryzysów Polski i Europy

Wierzę, że jako Polacy, potrzebujemy trwałego zakorzenienia naszej Ojczyzny
– demokratycznej, praworządnej i samorządnej w silnej, zjednoczonej Europie.
To fundament polskiej wolności. Reprezentując Dolny Śląsk i Opolszczyznę
w Parlamencie Europejskim robię co w mojej mocy, żeby aktywnie szerzyć
idee solidarności, wolności i niezbywalnego prawa do rozwoju,
które leżały u podstaw utworzenia Unii Europejskiej.

Razem z Polską Akcją Humanitarną przez 28 lat działania pomogliśmy setkom tysięcy osób w potrzebie w 44 krajach. W Parlamencie Europejskim kontynuuję działalność na rzecz efektywnej i mądrej pomocy humanitarnej i rozwojowej, doradzając i tworząc propozycje rozwiązań w Komisji Rozwoju, Podkomisji Praw Człowieka oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Brak powszechnej świadomości na temat codziennych trudności, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami jest dużym problemem. Bo jeśli ta świadomość by była, wówczas politycy, prawnicy, budowniczowie zaczęliby uwzględniać potrzeby tych, dla których przyjęte rozwiązania są niewystarczające. Dzielę doświadczenie osoby wykluczonej z tysiącami innych Europejczyków. Każdego dnia, każdy z nas mierzy się z wieloma wyzwaniami. Dlatego, wspieram inicjatywy, które mają na celu budowanie świadomości o potrzebach OzN, tworzenie odpowiednich warunków w miejscu zamieszkania i pracy. Tak, abyśmy mogli funkcjonować na tyle samodzielnie, na ile to możliwe i realizować swój potencjał.

Każde działanie, które ma na celu dobro drugiego człowieka jest warte wysiłku.  Liczą się  zarówno drobne gesty jak i wielkie przedsięwzięcia. Z tym przekonaniem weszłam w dorosłe życie i ta podstawowa zasada przyświeca moim działaniom również dziś.

Jedną z podstawowych form organizacji pracy na rzecz innych jest działalność organizacji pozarządowych. Potrzebujemy silnych NGO-sów, bo to one wspierają rozwój postaw zaangażowanych, nieobojętnych, takich, które dążą do zmiany na lepsze. Dlatego nigdy nie przestałam angażować się w działania mające na celu wspieranie rozwoju trzeciego sektora oraz szeroko pojętego aktywizmu.

Zapobiegnięcie zmianom klimatycznym powinno stać się niekwestionowanym priorytetem nas wszystkich, niezależnie od poglądów, przynależności politycznej czy miejsca zamieszkania. Nie mamy drugiej ziemi, jedyne co możemy zrobić, to dbać o tę, na której żyjemy. Potrzebujemy zaangażowania w ochronę środowiska na każdym poziomie, od rozwiązań systemowych po świadome działania jednostkowe, które budują postawy zaangażowane i są zaczynem  zmian. Dlatego wspieram wszelkie inicjatywy w PE i w regionie stawiające ochronę środowiska w  centrum działania.

Za sprawą mojego niedawnego doświadczenia choroby onkologicznej mogę powiedzieć, że na własnej skórze miałam okazję zweryfikować stan polskiej służby zdrowia. Wiem więc czym jest przyjmowanie chemioterapii na krześle na szpitalnym korytarzu, ograniczona czasowo konsultacja z lekarzem, brak odpowiedniego leczenia bólu, a później kompleksowo zaplanowanej rehabilitacji. W PE pracuję nad ujednoliceniem standardów służby zdrowia w całej UE z uwzględnieniem potrzeb pacjentów.

NASZE SPRAWY

Pracuję w Parlamencie Europejskim, ponieważ wierzę, że moja 28-letnia służba w sektorze pozarządowym, humanitarnym i rozwojowym pozwoli mi istotnie przyczynić się do rozwiązania problemów i kryzysów Polski i Europy

Wierzę, że jako Polacy, potrzebujemy trwałego zakorzenienia naszej Ojczyzny – demokratycznej, praworządnej i samorządnej w silnej, zjednoczonej Europie. To fundament polskiej wolności. Reprezentując Dolny Śląsk i Opolszczyznę w Parlamencie Europejskim robię co w mojej mocy, żeby aktywnie szerzyć idee solidarności, wolności i niezbywalnego prawa do rozwoju, które leżały u podstaw utworzenia Unii Europejskiej.

Razem z Polską Akcją Humanitarną przez 28 lat działania pomogliśmy setkom tysięcy osób w potrzebie w 44 krajach. W Parlamencie Europejskim kontynuuję działalność na rzecz efektywnej i mądrej pomocy humanitarnej i rozwojowej, doradzając i tworząc propozycje rozwiązań w Komisji Rozwoju, Podkomisji Praw Człowieka oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Brak powszechnej świadomości na temat codziennych trudności, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami jest dużym problemem. Bo jeśli ta świadomość by była, wówczas politycy, prawnicy, budowniczowie zaczęliby uwzględniać potrzeby tych, dla których przyjęte rozwiązania są niewystarczające. Dzielę doświadczenie osoby wykluczonej z tysiącami innych Europejczyków. Każdego dnia, każdy z nas mierzy się z wieloma wyzwaniami. Dlatego, wspieram inicjatywy, które mają na celu budowanie świadomości o potrzebach OzN, tworzenie odpowiednich warunków w miejscu zamieszkania i pracy. Tak, abyśmy mogli funkcjonować na tyle samodzielnie, na ile to możliwe i realizować swój potencjał.

Każde działanie, które ma na celu dobro drugiego człowieka jest warte wysiłku.  Liczą się  zarówno drobne gesty jak i wielkie przedsięwzięcia. Z tym przekonaniem weszłam w dorosłe życie i ta podstawowa zasada przyświeca moim działaniom również dziś.

Jedną z podstawowych form organizacji pracy na rzecz innych jest działalność organizacji pozarządowych. Potrzebujemy silnych NGO-sów, bo to one wspierają rozwój postaw zaangażowanych, nieobojętnych, takich, które dążą do zmiany na lepsze. Dlatego nigdy nie przestałam angażować się w działania mające na celu wspieranie rozwoju trzeciego sektora oraz szeroko pojętego aktywizmu.

Zapobiegnięcie zmianom klimatycznym powinno stać się niekwestionowanym priorytetem nas wszystkich, niezależnie od poglądów, przynależności politycznej czy miejsca zamieszkania. Nie mamy drugiej ziemi, jedyne co możemy zrobić, to dbać o tę, na której żyjemy. Potrzebujemy zaangażowania w ochronę środowiska na każdym poziomie, od rozwiązań systemowych po świadome działania jednostkowe, które budują postawy zaangażowane i są zaczynem  zmian. Dlatego wspieram wszelkie inicjatywy w PE i w regionie stawiające ochronę środowiska w  centrum działania.

Za sprawą mojego niedawnego doświadczenia choroby onkologicznej mogę powiedzieć, że na własnej skórze miałam okazję zweryfikować stan polskiej służby zdrowia. Wiem więc czym jest przyjmowanie chemioterapii na krześle na szpitalnym korytarzu, ograniczona czasowo konsultacja z lekarzem, brak odpowiedniego leczenia bólu, a później kompleksowo zaplanowanej rehabilitacji. W PE pracuję nad ujednoliceniem standardów służby zdrowia w całej UE z uwzględnieniem potrzeb pacjentów.

DZIAŁANIA I SPOTKANIA

W Polsce

Wybory samorządowe

07.04.2024|

Głos w wyborach samorządowych oddany. A Ty już zagłosowałeś/łaś? Zdecyduj, kogo chcesz widzieć we władzach lokalnych Twojej miejscowości. #wyborysamorzadowe2024

Badacze z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Brukseli

05.04.2024|

Cieszę się, że zespół badawczy z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w tym część pracująca nad grantem "Beyond the Rhetoric of a Partnership of Equals" pod kierownictwem prof. Andrzeja Polusa, zdołał przeprowadzić badania pilotażowe w European Parliament w Brukseli. Razem z moim biurem mogliśmy pomóc w organizacji tych badań w PE.

W ramach tego projektu badacze brali udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju (DEVE) oraz w warsztatach dotyczących zielonej transformacji w Afryce oraz przeciwdziałaniu zadłużeniu i zmianom klimatycznym. Przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz europosłami zajmującymi się relacjami europejsko-afrykańskimi, pomocą rozwojową i stosunkami międzynarodowymi. Zielona transformacja w Afryce ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu oraz globalnej równowagi ekologicznej. Działania podejmowane w tym obszarze mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, ochrony środowiska naturalnego oraz stymulowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego też wyniki tych badań mogą stanowić istotny wkład w kształtowanie polityki międzynarodowe. Jestem również ciekawa, jakie wnioski wyciągnie zespół badawczy.Atak na konwój z pomocą humanitarną w Strefie Gazy

02.04.2024|

Potępiam atak Izraela na konwój z pomocą humanitarną organizacji World Central Kitchen. To kolejny akt ludobójstwa prowadzonego przez Izrael w Strefie Gazy. Zatrzymywanie, istotnej dla przeżycia pomocy, jest wbrew międzynarodowemu prawu humanitarnemu, konwencji genewskiej i innych zapisów regulujących udzielanie pomocy w sytuacjach konfliktu.

Bardzo współczuję Rodzinom zabitych oraz całej Organizacji. Podziwiam Waszą odwagę i determinację w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.

Wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego

11.03.2024|

Tydzień temu w Brukseli miałam okazję spotkać się z niesamowitą grupą osób reprezentujących różnorodne inicjatywy, szkoły i fundacje. To był ostatni wyjazd studyjny, zorganizowany z moim biurem poselskim we Wrocławiu, w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Zdjęcie zrobione na holu Parlamentu Europejskiego w Brukseli przypomina mi o tej niezwykłej chwili. Czy wiecie, że co roku około pół miliona osób z UE i spoza niej odwiedza salę posiedzeń plenarnych European Parliament zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu? To fascynujące, jak wiele osób jest zainteresowanych działalnością naszego parlamentu i chce na własne oczy zobaczyć proces podejmowania decyzji na szczeblu europejskim. Pozdrawiam wszystkich z pasją i zaangażowaniem w budowanie w budowanie lepszej przyszłości dla Europy!

Dzierżoniowska Rada Kobiet x Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Dzierżoniów x Rada Kobiet w Opolu x Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół x Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej x Rada Miejska z Lądka-Zdroju x Stowarzyszenie Fundus Glacensis x Myślmy x Szkoła Podstawowa w Henrykowie x Partnerstwo Ducha Gór LGD x Kraina Łęgów Odrzańskich x LGD Kwiat Lnu x Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsąsz x Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - "OficjalnyProfil" x Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu x Ślężanie x Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" Lgd Kraina Wzgórz Trzebnickich x Muzeum Śląska Opolskiego x Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole x Młodzieżowa Rada Gminy Wisznia Mała x Młodzieżowa Rada Powiatu Trzebnickiego x Uniwersytet Wrocławski x Zespół Szkół w Głogówku x Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe x Samorząd Głogówek #MisjaJanki #europosłanka #europarlament #EPP #ParlamentEuropejski #UniaEuropejska #BrukselaW Parlamencie Europejskim

W XXI wieku głód, ubóstwo, brak dostępu do wody i podstawowych środków higieny nadal dotyczy milionów ludzi na świecie. W komisji DEVE pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego podstawowym założeniem jest partnerska współpraca z krajami rozwijającymi się. Tworzymy ramy pomocy humanitarnej i rozwojowej UE, tak aby nasze działania były bardziej skuteczne i odpowiadały realnym potrzebom. Byłam współautorką raportu dotyczącego nowej strategii UE–Afryka, który powstał z przedstawicielami krajów afrykańskich oraz raportu definiującego nowe kierunki operacji humanitarnych UE.

Prawa człowieka wymagają nieustannej ochrony. W podkomisji upominamy się o poszanowanie wypracowanych przez lata standardów oraz zasad praworządności i demokracji. W naszych działaniach dążymy do wzajemnego zrozumienia. Wychodzimy naprzeciw aktualnym wyzwaniom kontrolując wdrażanie polityki UE w zakresie praw człowieka oraz opracowując konkretne rozwiązania. Przykładem tych prac jest sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska, który współtworzyłam.

W delegacji zajmujemy się monitorowaniem przestrzegania zasad demokracji i praworządności na Białorusi. Pracujemy nad kierunkami rozwoju stosunków między UE a Białorusią, szukając pól współpracy.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE działa na rzecz procesów demokratycznych oraz rozwoju i partnerstwa pomiędzy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską. Aktualnie powstaje nowa struktura współpracy UE z każdym z tych regionów osobno, ma ona zwiększyć zdolność UE i państw AKP do współdziałania w obliczu globalnych wyzwań.

Unii Europejskiej zależy na utrzymywaniu dobrosąsiedzkich stosunków z państwami położonymi na jej wschodniej granicy. W tym celu współpracujemy z sześcioma partnerami wschodnimi, aby wspierać reformy integracji europejskiej oraz wzmacniać stabilność, bezpieczeństwo, demokrację i dobrobyt na całym kontynencie.

Euronest to forum parlamentarne, którego zadaniem jest kontrola tej ambitnej polityki, przy jednoczesnym promowaniu aktywnego udziału podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Poza posłami do Parlamentu Europejskiego zrzesza posłów z parlamentów narodowych Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś).

W mediach

09.04.2024|

Atak w Strefie Gazy. Janina Ochojska: władze Izraela były informowane o przejeździe konwoju


28.03.2024|

Onet Europa. Gośćmi Janina Ochojska i Ryszard Czarnecki


26.03.2024|

Rozmowa z Agatą Młynarską


09.03.2024|

Janina Ochojska w Opolu: Polska jest na etapie walki o demokrację


DZIAŁANIA I SPOTKANIA

W Polsce

Wybory samorządowe

07.04.2024|

Głos w wyborach samorządowych oddany. A Ty już zagłosowałeś/łaś? Zdecyduj, kogo chcesz widzieć we władzach lokalnych Twojej miejscowości. #wyborysamorzadowe2024

Badacze z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Brukseli

05.04.2024|

Cieszę się, że zespół badawczy z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w tym część pracująca nad grantem "Beyond the Rhetoric of a Partnership of Equals" pod kierownictwem prof. Andrzeja Polusa, zdołał przeprowadzić badania pilotażowe w European Parliament w Brukseli. Razem z moim biurem mogliśmy pomóc w organizacji tych badań w PE.

W ramach tego projektu badacze brali udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju (DEVE) oraz w warsztatach dotyczących zielonej transformacji w Afryce oraz przeciwdziałaniu zadłużeniu i zmianom klimatycznym. Przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz europosłami zajmującymi się relacjami europejsko-afrykańskimi, pomocą rozwojową i stosunkami międzynarodowymi. Zielona transformacja w Afryce ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu oraz globalnej równowagi ekologicznej. Działania podejmowane w tym obszarze mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, ochrony środowiska naturalnego oraz stymulowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego też wyniki tych badań mogą stanowić istotny wkład w kształtowanie polityki międzynarodowe. Jestem również ciekawa, jakie wnioski wyciągnie zespół badawczy.Atak na konwój z pomocą humanitarną w Strefie Gazy

02.04.2024|

Potępiam atak Izraela na konwój z pomocą humanitarną organizacji World Central Kitchen. To kolejny akt ludobójstwa prowadzonego przez Izrael w Strefie Gazy. Zatrzymywanie, istotnej dla przeżycia pomocy, jest wbrew międzynarodowemu prawu humanitarnemu, konwencji genewskiej i innych zapisów regulujących udzielanie pomocy w sytuacjach konfliktu.

Bardzo współczuję Rodzinom zabitych oraz całej Organizacji. Podziwiam Waszą odwagę i determinację w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.

W Parlamencie Europejskim

W XXI wieku głód, ubóstwo, brak dostępu do wody i podstawowych środków higieny nadal dotyczy milionów ludzi na świecie. W komisji DEVE pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego podstawowym założeniem jest partnerska współpraca z krajami rozwijającymi się. Tworzymy ramy pomocy humanitarnej i rozwojowej UE, tak aby nasze działania były bardziej skuteczne i odpowiadały realnym potrzebom. Byłam współautorką raportu dotyczącego nowej strategii UE–Afryka, który powstał z przedstawicielami krajów afrykańskich oraz raportu definiującego nowe kierunki operacji humanitarnych UE.

Prawa człowieka wymagają nieustannej ochrony. W podkomisji upominamy się o poszanowanie wypracowanych przez lata standardów oraz zasad praworządności i demokracji. W naszych działaniach dążymy do wzajemnego zrozumienia. Wychodzimy naprzeciw aktualnym wyzwaniom kontrolując wdrażanie polityki UE w zakresie praw człowieka oraz opracowując konkretne rozwiązania. Przykładem tych prac jest sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska, który współtworzyłam.

W delegacji zajmujemy się monitorowaniem przestrzegania zasad demokracji i praworządności na Białorusi. Pracujemy nad kierunkami rozwoju stosunków między UE a Białorusią, szukając pól współpracy.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE działa na rzecz procesów demokratycznych oraz rozwoju i partnerstwa pomiędzy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską. Aktualnie powstaje nowa struktura współpracy UE z każdym z tych regionów osobno, ma ona zwiększyć zdolność UE i państw AKP do współdziałania w obliczu globalnych wyzwań.

Unii Europejskiej zależy na utrzymywaniu dobrosąsiedzkich stosunków z państwami położonymi na jej wschodniej granicy. W tym celu współpracujemy z sześcioma partnerami wschodnimi, aby wspierać reformy integracji europejskiej oraz wzmacniać stabilność, bezpieczeństwo, demokrację i dobrobyt na całym kontynencie.

Euronest to forum parlamentarne, którego zadaniem jest kontrola tej ambitnej polityki, przy jednoczesnym promowaniu aktywnego udziału podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Poza posłami do Parlamentu Europejskiego zrzesza posłów z parlamentów narodowych Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś).

W mediach

09.04.2024|

Atak w Strefie Gazy. Janina Ochojska: władze Izraela były informowane o przejeździe konwoju


28.03.2024|

Onet Europa. Gośćmi Janina Ochojska i Ryszard Czarnecki


PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

KONTAKT

Biuro Posłanki do 
Parlamentu Europejskiego
Janiny Ochojskiej – Okońskiej

ul. Tramwajowa 1-3, 51-621 Wrocław
tel: + 48 508 911 608
e-mail: biuro@jankaochojska.pl

Bruksela

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
13E262
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel

Tel. : 0032 2 28 45162
Fax : 0032 2 28 49162

Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T07062
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel. : 0033 3 88 1 75162
Fax : 0033 3 88 1 79162

KONTAKT DLA MEDIÓW

Mateusz Luft

e-mail: mateusz.luft@jankaochojska.pl

DOŁĄCZ DO NAS

logo groupy epl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Janina Ochojska – Okońska.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Janina Ochojska – Okońska.