Cieszę się, że zespół badawczy z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w tym część pracująca nad grantem "Beyond the Rhetoric of a Partnership of Equals" pod kierownictwem prof. Andrzeja Polusa, zdołał przeprowadzić badania pilotażowe w European Parliament w Brukseli. Razem z moim biurem mogliśmy pomóc w organizacji tych badań w PE.

W ramach tego projektu badacze brali udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju (DEVE) oraz w warsztatach dotyczących zielonej transformacji w Afryce oraz przeciwdziałaniu zadłużeniu i zmianom klimatycznym. Przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz europosłami zajmującymi się relacjami europejsko-afrykańskimi, pomocą rozwojową i stosunkami międzynarodowymi. Zielona transformacja w Afryce ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu oraz globalnej równowagi ekologicznej. Działania podejmowane w tym obszarze mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, ochrony środowiska naturalnego oraz stymulowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego też wyniki tych badań mogą stanowić istotny wkład w kształtowanie polityki międzynarodowe. Jestem również ciekawa, jakie wnioski wyciągnie zespół badawczy.