Grecja chce zamknąć uchodźców za trzymetrowymi murami. „UE nie odróżnia muru od płotu”