Janina Ochojska była dziewczynką przykutą do łóżka szpitalnego. Stała się liderką zastępów pomocy humanitarnej