Janina Ochojska: Chemia tak mnie osłabiła, że na ostatnią zawiozło mnie pogotowie. Zniknęły mi linie papilarne