Janina Ochojska: łatwiej było mi nieść pomoc w oblężonym Sarajewie niż w Polsce 2021 r.