Janina Ochojska pokonała raka. „Ma bardzo małe szanse na powrót”