Janina Ochojska: „Polska nie jest przygotowana na kryzys migracyjny”