Janina Ochojska: w Polsce łamane są prawa człowieka