Janina Ochojska: żaden człowiek nie jest nielegalny