Ochojska: Afganistan bez naszego wsparcia łatwo upadnie