Ochojska: Po co stan wyjątkowy? Ludzie przechodzą granicę, po to ona jest