Janka Ochojska2024-04-11T11:05:23+02:00

Ilustracja - Janina Ochojska na tle gwiazd i Parlamentu Europejskiego

Założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Działaczka społeczna, Astronomka, amazonka

Polityka etyczna, której nadrzędnym
celem jest tworzenie wspólnego dobra.
Polityka, która nie dzieli, a wspiera
potrzebujących i wykluczonych

Janina Ochojska Strona Główna

POZNAJMY SIĘ

Przede wszystkim przejdźmy na „Ty”.
Mów mi Janka

Urodziłam się w Gdańsku w 1955 roku i podczas pierwszych
miesięcy życia zachorowałam na chorobę Heinego-Medina,
inaczej polio. Większość dzieciństwa spędziłam w szpitalach
i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zdjęcie Janka chodzi po górach
Zdjęcie z 1990 roku Janina ma na głowie przyrząd służący do prostowania kręgosłupa po chorobie polio

1984 / Operacja we Francji

Mając 13 lat otrzymałam od lekarza książkę „Obrazy Nieba”. Po jej lekturze postanowiłam, że zostanę astronomem — zachwycił mnie Wszechświat i chciałam go rozumieć i odkrywać. W 1980 ukończyłam astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, i do 1984 pracowałam w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika. Praktyki naukowe odbywałam we Wrocławiu. Przystąpiłam do „Solidarności”, angażując się w dystrybucję nielegalnych wydawnictw, a także w działalność komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Janina Ochojska Strona Główna

POZNAJMY SIĘ

Przede wszystkim przejdźmy na „Ty”.
Mów mi Janka

Urodziłam się w Gdańsku w 1955 roku i podczas pierwszych
miesięcy życia zachorowałam na chorobę Heinego-Medina,
inaczej polio. Większość dzieciństwa spędziłam w szpitalach
i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zdjęcie Janka chodzi po górach
Zdjęcie z 1990 roku Janina ma na głowie przyrząd służący do prostowania kręgosłupa po chorobie polio

1984 / Operacja we Francji

Mając 13 lat otrzymałam od lekarza książkę „Obrazy Nieba”. Po jej lekturze postanowiłam, że zostanę astronomem — zachwycił mnie Wszechświat i chciałam go rozumieć i odkrywać. W 1980 ukończyłam astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, i do 1984 pracowałam w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika. Praktyki naukowe odbywałam we Wrocławiu. Przystąpiłam do „Solidarności”, angażując się w dystrybucję nielegalnych wydawnictw, a także w działalność komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Zdjęcie wykonane w 1993 roku pierwszym biurze Fundacji Equilibre

1993 / Biuro EquiLibre, ul.Miodowa

Zdjęcie: Janina i Tadeusz Mazowiecki dają wywiad

1997 / Komitet odbudowy szkoły, Sarajewo

Zdjęcie wykonane w 1993 roku pierwszym biurze Fundacji Equilibre

1993 / Biuro EquiLibre, ul.Miodowa

Zdjęcie: Janina i Tadeusz Mazowiecki dają wywiad

1997 / Komitet odbudowy szkoły, Sarajewo

W 1984 wyjechałam do Francji na operację. Tam po raz pierwszy spotkałam się z ideą pomocy humanitarnej, działając jako wolontariuszka w Fundacji EquiLibre. W 1992 roku ruszyłam z pierwszym transportem leków do pogrążonego w wojnie Sarajewa. Po powrocie skierowałam apel do Polaków o pomoc ludności cywilnej Sarajewa – odpowiedź przerosła moje oczekiwania. W efekcie wyruszył pierwszy transport z pomocą dla mieszkańców oblężonego Sarajewa, który w pełni zorganizowany był przez Polaków. Zrozumiałam wtedy, jak silna jest w Polsce i Polakach potrzeba pomocy innym, nawet w czasie, kiedy my sami tej pomocy potrzebowaliśmy.

W 1984 wyjechałam do Francji na operację. Tam po raz pierwszy spotkałam się z ideą pomocy humanitarnej, działając jako wolontariuszka w Fundacji EquiLibre. W 1992 roku ruszyłam z pierwszym transportem leków do pogrążonego w wojnie Sarajewa. Po powrocie skierowałam apel do Polaków o pomoc ludności cywilnej Sarajewa – odpowiedź przerosła moje oczekiwania. W efekcie wyruszył pierwszy transport z pomocą dla mieszkańców oblężonego Sarajewa, który w pełni zorganizowany był przez Polaków. Zrozumiałam wtedy, jak silna jest w Polsce i Polakach potrzeba pomocy innym, nawet w czasie, kiedy my sami tej pomocy potrzebowaliśmy.

Zdjęcie Janka przeprowadza wywiad

2007 / Janina przeprowadza wywiad z mieszkańcami w górach czeczeńskich

Na zdjęciu Janina Ochojska mówi do mikrofonu.

2006 / Odebranie Nagrody Tischnera

logo polskiej akcji humanitarnej

W 1994 utworzyłam Polską Akcję Humanitarną (PAH).
Od początku swojej działalności PAH udzieliła pomocy w 47 krajach, pomagając ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. PAH działa również na terenie Polski – od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk, w ramach którego przekazano ponad 10 milionów ciepłych posiłków w polskich szkołach. W latach 2009-2011 byłam członkiem Grupy Doradczej CERF (UN Central Emergency Response Fund).

Na zdjęciu Janina Ochojska mówi do mikrofonu.

2006 / Odebranie Nagrody Tischnera

logo polskiej akcji humanitarnej

W 1994 utworzyłam Polską Akcję Humanitarną (PAH).
Od początku swojej działalności PAH udzieliła pomocy w 47 krajach, pomagając ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. PAH działa również na terenie Polski – od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk, w ramach którego przekazano ponad 10 milionów ciepłych posiłków w polskich szkołach. W latach 2009-2011 byłam członkiem Grupy Doradczej CERF (UN Central Emergency Response Fund).

„Jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie
okazane mi przez Polaków i Europejczyków
podczas mojej wieloletniej pracy humanitarnej.”

To dzięki niemu zostałam zaszczycona wyróżnieniami m.in. : tytułem „Kobiety Europy” przyznanym przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagrodą Pax Christi International Peace Award (1995), nagrodą Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Orderem Kawalera Legii Honorowej przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagrodą im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczeniem Bene Merito przyznawanym przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagrodą Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku zostałam odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

„Jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie okazane mi przez Polaków i Europejczyków podczas mojej wieloletniej pracy humanitarnej.”

To dzięki niemu zostałam zaszczycona wyróżnieniami m.in. : tytułem „Kobiety Europy” przyznanym przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagrodą Pax Christi International Peace Award (1995), nagrodą Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Orderem Kawalera Legii Honorowej przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagrodą im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczeniem Bene Merito przyznawanym przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagrodą Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku zostałam odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

Zdjęcie plan teledysku Polskiej Akcji Humanitarnej

2012 / Nagranie piosenki na 20-lecie PAH

„Bez osób, które wierzą w swoją moc sprawczą i wspierają potrzebujących i wykluczonych, nie udałoby się zmienić tak wielu żyć.”

Zdjęcie plan teledysku Polskiej Akcji Humanitarnej

2012 / Nagranie piosenki na 20-lecie PAH

„Bez osób, które wierzą w swoją moc sprawczą i wspierają potrzebujących i wykluczonych, nie udałoby się zmienić tak wielu żyć.”

Galeria

NASZE SPRAWY

Pracuję w Parlamencie Europejskim, ponieważ wierzę, że moja
28-letnia służba w sektorze pozarządowym, humanitarnym
i rozwojowym pozwoli mi istotnie przyczynić się do rozwiązania
problemów i kryzysów Polski i Europy

Wierzę, że jako Polacy, potrzebujemy trwałego zakorzenienia naszej Ojczyzny
– demokratycznej, praworządnej i samorządnej w silnej, zjednoczonej Europie.
To fundament polskiej wolności. Reprezentując Dolny Śląsk i Opolszczyznę
w Parlamencie Europejskim robię co w mojej mocy, żeby aktywnie szerzyć
idee solidarności, wolności i niezbywalnego prawa do rozwoju,
które leżały u podstaw utworzenia Unii Europejskiej.

Razem z Polską Akcją Humanitarną przez 28 lat działania pomogliśmy setkom tysięcy osób w potrzebie w 44 krajach. W Parlamencie Europejskim kontynuuję działalność na rzecz efektywnej i mądrej pomocy humanitarnej i rozwojowej, doradzając i tworząc propozycje rozwiązań w Komisji Rozwoju, Podkomisji Praw Człowieka oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Brak powszechnej świadomości na temat codziennych trudności, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami jest dużym problemem. Bo jeśli ta świadomość by była, wówczas politycy, prawnicy, budowniczowie zaczęliby uwzględniać potrzeby tych, dla których przyjęte rozwiązania są niewystarczające. Dzielę doświadczenie osoby wykluczonej z tysiącami innych Europejczyków. Każdego dnia, każdy z nas mierzy się z wieloma wyzwaniami. Dlatego, wspieram inicjatywy, które mają na celu budowanie świadomości o potrzebach OzN, tworzenie odpowiednich warunków w miejscu zamieszkania i pracy. Tak, abyśmy mogli funkcjonować na tyle samodzielnie, na ile to możliwe i realizować swój potencjał.

Każde działanie, które ma na celu dobro drugiego człowieka jest warte wysiłku.  Liczą się  zarówno drobne gesty jak i wielkie przedsięwzięcia. Z tym przekonaniem weszłam w dorosłe życie i ta podstawowa zasada przyświeca moim działaniom również dziś.

Jedną z podstawowych form organizacji pracy na rzecz innych jest działalność organizacji pozarządowych. Potrzebujemy silnych NGO-sów, bo to one wspierają rozwój postaw zaangażowanych, nieobojętnych, takich, które dążą do zmiany na lepsze. Dlatego nigdy nie przestałam angażować się w działania mające na celu wspieranie rozwoju trzeciego sektora oraz szeroko pojętego aktywizmu.

Zapobiegnięcie zmianom klimatycznym powinno stać się niekwestionowanym priorytetem nas wszystkich, niezależnie od poglądów, przynależności politycznej czy miejsca zamieszkania. Nie mamy drugiej ziemi, jedyne co możemy zrobić, to dbać o tę, na której żyjemy. Potrzebujemy zaangażowania w ochronę środowiska na każdym poziomie, od rozwiązań systemowych po świadome działania jednostkowe, które budują postawy zaangażowane i są zaczynem  zmian. Dlatego wspieram wszelkie inicjatywy w PE i w regionie stawiające ochronę środowiska w  centrum działania.

Za sprawą mojego niedawnego doświadczenia choroby onkologicznej mogę powiedzieć, że na własnej skórze miałam okazję zweryfikować stan polskiej służby zdrowia. Wiem więc czym jest przyjmowanie chemioterapii na krześle na szpitalnym korytarzu, ograniczona czasowo konsultacja z lekarzem, brak odpowiedniego leczenia bólu, a później kompleksowo zaplanowanej rehabilitacji. W PE pracuję nad ujednoliceniem standardów służby zdrowia w całej UE z uwzględnieniem potrzeb pacjentów.

NASZE SPRAWY

Pracuję w Parlamencie Europejskim, ponieważ wierzę, że moja 28-letnia służba w sektorze pozarządowym, humanitarnym i rozwojowym pozwoli mi istotnie przyczynić się do rozwiązania problemów i kryzysów Polski i Europy

Wierzę, że jako Polacy, potrzebujemy trwałego zakorzenienia naszej Ojczyzny – demokratycznej, praworządnej i samorządnej w silnej, zjednoczonej Europie. To fundament polskiej wolności. Reprezentując Dolny Śląsk i Opolszczyznę w Parlamencie Europejskim robię co w mojej mocy, żeby aktywnie szerzyć idee solidarności, wolności i niezbywalnego prawa do rozwoju, które leżały u podstaw utworzenia Unii Europejskiej.

Razem z Polską Akcją Humanitarną przez 28 lat działania pomogliśmy setkom tysięcy osób w potrzebie w 44 krajach. W Parlamencie Europejskim kontynuuję działalność na rzecz efektywnej i mądrej pomocy humanitarnej i rozwojowej, doradzając i tworząc propozycje rozwiązań w Komisji Rozwoju, Podkomisji Praw Człowieka oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Brak powszechnej świadomości na temat codziennych trudności, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami jest dużym problemem. Bo jeśli ta świadomość by była, wówczas politycy, prawnicy, budowniczowie zaczęliby uwzględniać potrzeby tych, dla których przyjęte rozwiązania są niewystarczające. Dzielę doświadczenie osoby wykluczonej z tysiącami innych Europejczyków. Każdego dnia, każdy z nas mierzy się z wieloma wyzwaniami. Dlatego, wspieram inicjatywy, które mają na celu budowanie świadomości o potrzebach OzN, tworzenie odpowiednich warunków w miejscu zamieszkania i pracy. Tak, abyśmy mogli funkcjonować na tyle samodzielnie, na ile to możliwe i realizować swój potencjał.

Każde działanie, które ma na celu dobro drugiego człowieka jest warte wysiłku.  Liczą się  zarówno drobne gesty jak i wielkie przedsięwzięcia. Z tym przekonaniem weszłam w dorosłe życie i ta podstawowa zasada przyświeca moim działaniom również dziś.

Jedną z podstawowych form organizacji pracy na rzecz innych jest działalność organizacji pozarządowych. Potrzebujemy silnych NGO-sów, bo to one wspierają rozwój postaw zaangażowanych, nieobojętnych, takich, które dążą do zmiany na lepsze. Dlatego nigdy nie przestałam angażować się w działania mające na celu wspieranie rozwoju trzeciego sektora oraz szeroko pojętego aktywizmu.

Zapobiegnięcie zmianom klimatycznym powinno stać się niekwestionowanym priorytetem nas wszystkich, niezależnie od poglądów, przynależności politycznej czy miejsca zamieszkania. Nie mamy drugiej ziemi, jedyne co możemy zrobić, to dbać o tę, na której żyjemy. Potrzebujemy zaangażowania w ochronę środowiska na każdym poziomie, od rozwiązań systemowych po świadome działania jednostkowe, które budują postawy zaangażowane i są zaczynem  zmian. Dlatego wspieram wszelkie inicjatywy w PE i w regionie stawiające ochronę środowiska w  centrum działania.

Za sprawą mojego niedawnego doświadczenia choroby onkologicznej mogę powiedzieć, że na własnej skórze miałam okazję zweryfikować stan polskiej służby zdrowia. Wiem więc czym jest przyjmowanie chemioterapii na krześle na szpitalnym korytarzu, ograniczona czasowo konsultacja z lekarzem, brak odpowiedniego leczenia bólu, a później kompleksowo zaplanowanej rehabilitacji. W PE pracuję nad ujednoliceniem standardów służby zdrowia w całej UE z uwzględnieniem potrzeb pacjentów.

DZIAŁANIA I SPOTKANIA

W Polsce

Druga rocznica agresji Rosji na Ukrainę

24.02.2024|

Dziś przypada kolejna rocznica tragicznej napaści Rosji na Ukrainę, która na przestrzeni dwóch lat przerodziła się w pełnoskalowy konflikt zbrojny. Od tamtego dnia, kiedy rosyjskie wojska wkroczyły na terytorium Ukrainy, życie milionów ludzi uległo dramatycznej zmianie. To nie jest jedynie konflikt między dwoma krajami. To walka o suwerenność, o wolność i godność. To walka o przyszłość nie tylko Ukrainy, ale całej Europy. Ludność cywilna, niewinna, płaci najwyższą cenę za ambicje i agresję Rosji. Odwaga Ukraińców, którzy stawiają opór, jest godna najwyższego uznania. Ich determinacja i poświęcenie są inspiracją dla nas wszystkich. Jednakże nie możemy pozostać obojętni wobec tej tragedii. Międzynarodowa społeczność musi jednoznacznie potępić agresję Rosji i wesprzeć Ukrainę w jej walce o suwerenność. To nie tylko moralny obowiązek, ale także konieczność dla zapewnienia pokoju i stabilności na kontynencie europejskim.

W tych trudnych czasach pamiętajmy o ofiarach tej wojny, o tych, którzy stracili swoich bliskich, swoje domy, swoje marzenia. Nie zapominajmy o tych, którzy nadal walczą na froncie, o tych, którzy cierpią w wyniku okrucieństwa wojny. Wspieranie Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla budowy stabilnej, demokratycznej i zjednoczonej Europy, opartej na wspólnych wartościach i zasadach współpracy. Dlatego też Polska i inne kraje powinny aktywnie wspierać Ukrainę w jej dążeniach do suwerenności, demokracji i rozwoju gospodarczego, patrząc w przyszłość jako partnerzy w budowaniu lepszej Europy. Niech ta rocznica będzie przypomnieniem dla nas wszystkich o konieczności solidarności, wsparcia i działania w obliczu agresji i przemocy.Spotkanie z młodzieżą z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

15.02.2024|

Ten tydzień był pełen inspirujących spotkań w regionie Dolnego Śląska. Jednym z nich było spotkanie z młodzieżą w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie "Dlaczego młodzi powinni wziąć sprawy w swoje ręce?"

o niezwykłe miejsce, które czerpie inspirację z dziedzictwa Janusza Korczaka, jednocześnie stawiając na nowoczesne podejście do edukacji i promując wartości europejskie oraz aktywność międzynarodową. Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i pasji, jaką okazali uczniowie podczas naszej dyskusji. 💬💡 Chciałabym serdecznie podziękować dyrektorowi szkoły za zaproszenie oraz młodzieży za inspirujące spotkanie. Wasze pytania, refleksje i pomysły są niezwykle wartościowe. Jestem głęboko przekonana, że to właśnie Wy, młodzi ludzie, macie kluczowy wpływ na kształtowanie przyszłości naszego społeczeństwa. 🌱🌍 Trzymam kciuki za Wasze marzenia i działania. Niech Wasza determinacja i odwaga prowadzą Was do osiągnięcia wszystkich celów. Jesteście nie tylko uczniami, ale również liderami jutra. Dziękuję, że mogłam być częścią Waszego dzisiaj.Spotkanie z Fundacją Eudajmonia

14.02.2024|

Wiecie, co oznacza „Eudajmonia”? Z greckiego to szczęście, dosłownie "mającego dobrego ducha". We wtorek we Wrocławiu odwiedziłam właśnie takie miejsce z dobrym duchem.

Od 2007 roku fundacja Fundacja Eudajmonia wspiera głównie osoby z niepełnosprawnościami w ich codziennym funkcjonowaniu, niezależnym życiu społecznym i aktywności zawodowej. Działania fundacji obejmują organizację warsztatów, wykładów i inicjatyw społecznych. W projektach rocznie bierze około 500 osób z różnymi niepełnosprawnościami, a w roku 2022 liczba ta wyniosła 684 osoby 👏. Spotkałam się z osobami z tej fundacji. Wysłuchałam ich historii wziętych prosto z życia. Opowiadali o swoich osiągnięciach i tym, co ich dotyka. Osoby z niepełnosprawnościami są nieodłączną częścią naszego społeczeństwa i nie powinno się ich wykluczać z życia politycznego, społecznego i towarzyskiego. Moją uwagę przykuło hasło wiszące na ścianie "Nic o nas bez nas". Jako europosłanka wiem, że jeśli temat dotyczy osób z niepełnosprawnościami, niezbędny jest udział i zaangażowanie właśnie tych osób, wraz z ich opiekunami. Dziękuję za to spotkanie.Spotkanie w Sejmie RP o przyszłości pomocy humanitarnej i rozwojowej

01.02.2024|

W poniedziałek uczestniczyłam w niezwykle ważnym spotkaniu w Sejmie, zorganizowanym przez Pawła Kowala, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Razem z przedstawicielami organizacji zajmujących się międzynarodową pomocą humanitarną zostaliśmy zaproszeni jako głos ekspercki. Zgromadziliśmy się, aby omówić przyszłość “Współpracy Rozwojowej i Pomocy Humanitarnej”.

To spotkanie było dla mnie niezwykle inspirujące. Organizacje pozarządowe, z ich ogromem wiedzy i doświadczenia, są nieocenionym zasobem w kształtowaniu polityk, które mają realny wpływ na życie ludzi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 🌏❤️ Nasz cel był jasny – wspólnie omówić i kształtować przyszłość polskiej pomocy humanitarnej i rozwojowej. To ważne, aby polityka tej pomocy była tworzona nie tylko z góry, ale też z perspektywy tych, którzy na co dzień zmieniają świat na lepsze. Idzie nowe i potrzebne! Razem możemy tworzyć przyszłość, która będzie bezpieczna, sprawiedliwa i pełna nadziei dla wszystkich.W Parlamencie Europejskim

W XXI wieku głód, ubóstwo, brak dostępu do wody i podstawowych środków higieny nadal dotyczy milionów ludzi na świecie. W komisji DEVE pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego podstawowym założeniem jest partnerska współpraca z krajami rozwijającymi się. Tworzymy ramy pomocy humanitarnej i rozwojowej UE, tak aby nasze działania były bardziej skuteczne i odpowiadały realnym potrzebom. Byłam współautorką raportu dotyczącego nowej strategii UE–Afryka, który powstał z przedstawicielami krajów afrykańskich oraz raportu definiującego nowe kierunki operacji humanitarnych UE.

Prawa człowieka wymagają nieustannej ochrony. W podkomisji upominamy się o poszanowanie wypracowanych przez lata standardów oraz zasad praworządności i demokracji. W naszych działaniach dążymy do wzajemnego zrozumienia. Wychodzimy naprzeciw aktualnym wyzwaniom kontrolując wdrażanie polityki UE w zakresie praw człowieka oraz opracowując konkretne rozwiązania. Przykładem tych prac jest sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska, który współtworzyłam.

W delegacji zajmujemy się monitorowaniem przestrzegania zasad demokracji i praworządności na Białorusi. Pracujemy nad kierunkami rozwoju stosunków między UE a Białorusią, szukając pól współpracy.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE działa na rzecz procesów demokratycznych oraz rozwoju i partnerstwa pomiędzy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską. Aktualnie powstaje nowa struktura współpracy UE z każdym z tych regionów osobno, ma ona zwiększyć zdolność UE i państw AKP do współdziałania w obliczu globalnych wyzwań.

Unii Europejskiej zależy na utrzymywaniu dobrosąsiedzkich stosunków z państwami położonymi na jej wschodniej granicy. W tym celu współpracujemy z sześcioma partnerami wschodnimi, aby wspierać reformy integracji europejskiej oraz wzmacniać stabilność, bezpieczeństwo, demokrację i dobrobyt na całym kontynencie.

Euronest to forum parlamentarne, którego zadaniem jest kontrola tej ambitnej polityki, przy jednoczesnym promowaniu aktywnego udziału podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Poza posłami do Parlamentu Europejskiego zrzesza posłów z parlamentów narodowych Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś).

W mediach

05.07.2023|

Janina Ochojska: Nie musimy bronić naszych granic, bo nikt ich nie atakuje


04.07.2023|

Ochojska o spocie Morawieckiego: Lubię Polskę, ale nie lubię, jak ktoś nas okłamuje


21.12.2022|

Ochojska: Premier wiele obiecuje, ale pieniędzy z KPO nie ma


29.09.2021|

Ochojska: Po co stan wyjątkowy? Ludzie przechodzą granicę, po to ona jest


DZIAŁANIA I SPOTKANIA

W Polsce

Sotkanie z LGD Dobra Widawa

29.02.2024|

Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami relacją z mojego ostatniego spotkania w regionie Dolnośląskim. Wybrałam się do Stradomii Wierzchniej, gdzie miałam okazję spotkać się z Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa z regionu Oleśnica. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, co dobrego udało się zorganizować w regionie dzięki zaangażowaniu lokalnych grup oraz liderów.

Odbyliśmy również debatę na temat aktywizmu lokalnego. Pani prezes Agnieszka Kasina przedstawiła szeroki zakres działań LGD oraz plany grupy na przyszłość. Natomiast Pani Aleksandra Sawicka - Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich z Miasto i Gmina Bierutów omówiła projekty na rzecz rozwoju gminy Bierutów, wsparte finansowo między innymi przez Stowarzyszenie "Dobra Widawa". To spotkanie dostarczyło mi mnóstwo cennych informacji o tym obszarze, za co dziękuję aktywistkom i aktywistom LGD Dobra Widawa. Wasze zaangażowanie w rozwój regionu jest nieocenione. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymam kciuki za Wasze plany na przyszłość!Spotkanie z LGD Wrzosowa Kraina

26.02.2024|

Odwiedziłam niedawno Lokalną Grupę Działania Wrzosowa Kraina w Kruszynie. Głównym tematem rozmów było podsumowanie działań i inicjatyw programu "Działaj Lokalnie", oraz wszelkich działań na rzecz rozwoju “Wrzosowej Krainy”.

Miałam okazję zapoznać się z przedstawicielami NGO, przedsiębiorcami oraz lokalnymi władzami i wójtem Panem Andrzejem Dutkowskim. Lokalni liderzy dzielili się historiami o tym, jak udało im się rozwinąć region oraz jakie projekty zostały zrealizowane. Powiem Wam, że takie spotkania i prezentacje lokalnych działań zawsze wzbudzają we mnie ogromny zachwyt. Tyle się tam dzieje, a każdy projekt przynosi nowe możliwości i nadzieję na lepszą przyszłość. Bardzo kibicuję inicjatywom "Wrzosowej Krainy" i chciałabym odwiedzić to miejsce w czasie zakwitania wrzosów. Musi to być niezwykle piękny widok. Wiem, że do lata jeszcze sporo czasu, ale bardzo Was zachęcam do odwiedzenia strony "Wrzosowej Krainy", gdzie możecie wybrać się na wirtualny spacer po wrzosowiskach. Ja od razu poczułam zapach kwiatówDruga rocznica agresji Rosji na Ukrainę

24.02.2024|

Dziś przypada kolejna rocznica tragicznej napaści Rosji na Ukrainę, która na przestrzeni dwóch lat przerodziła się w pełnoskalowy konflikt zbrojny. Od tamtego dnia, kiedy rosyjskie wojska wkroczyły na terytorium Ukrainy, życie milionów ludzi uległo dramatycznej zmianie. To nie jest jedynie konflikt między dwoma krajami. To walka o suwerenność, o wolność i godność. To walka o przyszłość nie tylko Ukrainy, ale całej Europy. Ludność cywilna, niewinna, płaci najwyższą cenę za ambicje i agresję Rosji. Odwaga Ukraińców, którzy stawiają opór, jest godna najwyższego uznania. Ich determinacja i poświęcenie są inspiracją dla nas wszystkich. Jednakże nie możemy pozostać obojętni wobec tej tragedii. Międzynarodowa społeczność musi jednoznacznie potępić agresję Rosji i wesprzeć Ukrainę w jej walce o suwerenność. To nie tylko moralny obowiązek, ale także konieczność dla zapewnienia pokoju i stabilności na kontynencie europejskim.

W tych trudnych czasach pamiętajmy o ofiarach tej wojny, o tych, którzy stracili swoich bliskich, swoje domy, swoje marzenia. Nie zapominajmy o tych, którzy nadal walczą na froncie, o tych, którzy cierpią w wyniku okrucieństwa wojny. Wspieranie Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla budowy stabilnej, demokratycznej i zjednoczonej Europy, opartej na wspólnych wartościach i zasadach współpracy. Dlatego też Polska i inne kraje powinny aktywnie wspierać Ukrainę w jej dążeniach do suwerenności, demokracji i rozwoju gospodarczego, patrząc w przyszłość jako partnerzy w budowaniu lepszej Europy. Niech ta rocznica będzie przypomnieniem dla nas wszystkich o konieczności solidarności, wsparcia i działania w obliczu agresji i przemocy.W Parlamencie Europejskim

W XXI wieku głód, ubóstwo, brak dostępu do wody i podstawowych środków higieny nadal dotyczy milionów ludzi na świecie. W komisji DEVE pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego podstawowym założeniem jest partnerska współpraca z krajami rozwijającymi się. Tworzymy ramy pomocy humanitarnej i rozwojowej UE, tak aby nasze działania były bardziej skuteczne i odpowiadały realnym potrzebom. Byłam współautorką raportu dotyczącego nowej strategii UE–Afryka, który powstał z przedstawicielami krajów afrykańskich oraz raportu definiującego nowe kierunki operacji humanitarnych UE.

Prawa człowieka wymagają nieustannej ochrony. W podkomisji upominamy się o poszanowanie wypracowanych przez lata standardów oraz zasad praworządności i demokracji. W naszych działaniach dążymy do wzajemnego zrozumienia. Wychodzimy naprzeciw aktualnym wyzwaniom kontrolując wdrażanie polityki UE w zakresie praw człowieka oraz opracowując konkretne rozwiązania. Przykładem tych prac jest sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska, który współtworzyłam.

W delegacji zajmujemy się monitorowaniem przestrzegania zasad demokracji i praworządności na Białorusi. Pracujemy nad kierunkami rozwoju stosunków między UE a Białorusią, szukając pól współpracy.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE działa na rzecz procesów demokratycznych oraz rozwoju i partnerstwa pomiędzy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską. Aktualnie powstaje nowa struktura współpracy UE z każdym z tych regionów osobno, ma ona zwiększyć zdolność UE i państw AKP do współdziałania w obliczu globalnych wyzwań.

Unii Europejskiej zależy na utrzymywaniu dobrosąsiedzkich stosunków z państwami położonymi na jej wschodniej granicy. W tym celu współpracujemy z sześcioma partnerami wschodnimi, aby wspierać reformy integracji europejskiej oraz wzmacniać stabilność, bezpieczeństwo, demokrację i dobrobyt na całym kontynencie.

Euronest to forum parlamentarne, którego zadaniem jest kontrola tej ambitnej polityki, przy jednoczesnym promowaniu aktywnego udziału podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Poza posłami do Parlamentu Europejskiego zrzesza posłów z parlamentów narodowych Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś).

W mediach

04.03.2024|

Janina Ochojska opowiada, jak pokonała raka. „Nie chciałam życia odkładać na bok i czekać bezczynnie na wyleczenie”


04.03.2024|

Janina Ochojska pokonała raka. Wyjaśniła, co jest najważniejsze w zdrowieniu


PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

KONTAKT

Biuro Posłanki do 
Parlamentu Europejskiego
Janiny Ochojskiej – Okońskiej

ul. Tramwajowa 1-3, 51-621 Wrocław
tel: + 48 508 911 608
e-mail: biuro@jankaochojska.pl

Bruksela

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
13E262
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel

Tel. : 0032 2 28 45162
Fax : 0032 2 28 49162

Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T07062
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel. : 0033 3 88 1 75162
Fax : 0033 3 88 1 79162

KONTAKT DLA MEDIÓW

Mateusz Luft

e-mail: mateusz.luft@jankaochojska.pl

DOŁĄCZ DO NAS

logo groupy epl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Janina Ochojska – Okońska.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Janina Ochojska – Okońska.