Apeluję do Premiera Morawieckiego o rozszerzenie "I grupy szczepień" o pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, którzy z uwagi na charakter pracy mogą zarazić się wirusem COVID-19 w stopniu nie mniejszym, niż grupy zawodowe mające pierwszeństwo w szczepieniach.

Bezpieczeństwo strategiczne to nie tylko prokuratorzy... Potrzebujemy organizacji pozarządowych w niemal każdej dziedzinie życia społecznego - w jadłodajniach, noclegowniach dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodkach postpenitencjarnych. Wiele z tych organizacji również angażuje się w walkę z pandemią koordynując pomoc dla osób starszych, samotnych i bezdomnych. Tych, których państwo nierzadko opuściło.