Razem z europosłem Łukaszem Kohutem wystosowaliśmy pismo z prośbą o wyjaśnienia do MSWiA oraz Mariusza Kamińskiego w sprawie zakupu 308 samochodów z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Prosimy Pana Ministra o informację w jaki sposób przedmiotowy zakup przyczyni się do realizacji polityki UE w obszarze migracji, integracji i azylu, jak również o informację, czy Komisja Europejska została przez polski rząd poinformowana o ww. przeznaczeniu środków z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.