Panie Adamie, dziękuję za niezłomną, etyczną postawę i niestrudzoną walkę na rzecz osób wykluczonych. Dziękuję za zaangażowanie w sprawy tak często pomijane, na zwracanie uwagi na potrzeby drugiego człowieka, które są tak trudne nawet do wyartykułowania.

W dzisiejszym, coraz bardziej skomplikowanym świecie, kiedy populiści i autokraci redukują złożone problemy do plemiennej mentalności “My versus Oni”, Pan potrafi odnaleźć uniwersalne prawa człowieka i walczyć o ich szanowanie. Dzisiaj potrzebujemy osób takich jak Pan z kręgosłupem moralnym, choćby jako wzór etyczny dla młodego pokolenia. Jestem przekonana, że to jeszcze jest początek Pańskiej pracy społecznej i że jeszcze dużo wspólnie zdziałamy.