Tak powinna wyglądać polska dyplomacja! Efektywna i szybka z pomocą dla tych w potrzebie. W tym przypadku olimpijce Kryscinie Cimanouskiej którą dyktatura Łukaszenki chciała deportować do Mińska.

Dziękuję Panu Ambasadorowi Milewskiemu PL in Japan za mądrą decyzję.