W poniedziałek uczestniczyłam w niezwykle ważnym spotkaniu w Sejmie, zorganizowanym przez Pawła Kowala, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Razem z przedstawicielami organizacji zajmujących się międzynarodową pomocą humanitarną zostaliśmy zaproszeni jako głos ekspercki. Zgromadziliśmy się, aby omówić przyszłość “Współpracy Rozwojowej i Pomocy Humanitarnej”.

To spotkanie było dla mnie niezwykle inspirujące. Organizacje pozarządowe, z ich ogromem wiedzy i doświadczenia, są nieocenionym zasobem w kształtowaniu polityk, które mają realny wpływ na życie ludzi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 🌏❤️ Nasz cel był jasny – wspólnie omówić i kształtować przyszłość polskiej pomocy humanitarnej i rozwojowej. To ważne, aby polityka tej pomocy była tworzona nie tylko z góry, ale też z perspektywy tych, którzy na co dzień zmieniają świat na lepsze. Idzie nowe i potrzebne! Razem możemy tworzyć przyszłość, która będzie bezpieczna, sprawiedliwa i pełna nadziei dla wszystkich.