Międzynarodowi wolontariusze biorący udział w projekcie Stowarzyszenia Tratwa "European Solidarity in Action" wzięli wczoraj udział w wizycie online w Parlamencie Europejskim. Mieli okazję zapoznać się z organizacją parlamentu, jego strukturą i procesem legislacyjnym. Uczestnicy dowiedzieli się, jak mogą wpływać na postanowienia PE oraz które inicjatywy i programy europejskie skierowane są do młodych.

Późniejsza prezentacja dotyczyła mojej działalności w Parlamencie Europejskim i ostatnich inicjatyw, które podejmowałam. Wywiązały się ciekawe dyskusje w międzynarodowej grupie dotyczące kwestii migracji w Europie, perspektyw dla młodych ludzi, planach UE na rekonwalescencję po pandemii Covid-19 oraz nastrojów antyunijnych. Dziękuję wszystkim za udział i życzę owocnej pracy w ramach projektu!