Spotkałam się z reprezentantkami organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego i opolskiego, pracującymi z osobami z niepełnosprawnościami. Spotkanie zgromadziło organizacje reprezentujące szeroki i kompleksowy zakres usług kierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, począwszy od leczenia, przez rehabilitację i aktywizację zawodową oraz wsparcie psychologiczne, po mieszkania treningowe i opiekę wytchnieniową.

Podczas spotkania panie podzieliły się swoim doświadczeniem z obszaru pracy z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami, problemami z jakimi przyszło się im zmierzyć w czasie pandemii i jakie zmiany udało im się wprowadzić. Przedstawicielki ngo miały też okazję podzielić się wyzwaniami, z którymi mierzą się w swojej codziennej pracy, m.in.: brakiem środków na pewne działania, problemami lokalowymi, trudnymi procedurami ubiegania się o dofinansowanie, a później rozliczania projektów (koniecznością jest czasem zatrudnianie w tym celu firm zewnętrznych), czasowy charakter dofinansowania (projekty), co uniemożliwia kontynuowanie pracy z podopiecznym, brakiem środków na profesjonalizację kadry (np. utworzenie stanowiska fundraisera). Spontanicznie padły pierwsze deklaracje wsparcia partnerskiego między uczestniczkami spotkania (w kwestii użyczania lokalu).
Będziemy kontynuować rozmowy i mamy nadzieję wypracować rozwiązania, bo jak każdy wie, w drużynie siła. Szczególnie, jeśli gramy do jednej bramki!