Wczoraj za pośrednictwem Skype’a miałam bardzo ciekawe spotkanie z uczestnikami Subregionalnego Konwentu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami w Siemiatyczach.

Rozmawialiśmy o tym czy niepełnosprawni mogą i powinni uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym, opowiadałam o swojej pracy w Parlamencie Europejskim (zapisałam się m. in do Intergrupy ds. Niepełnosprawności). Rozmawialiśmy też o barierach architektonicznych oraz mentalnych dotyczących nie tylko niepełnosprawnych. Dziękuję za interesujące pytania i świadectwa.