Dziś spotkałam się ze 124 uczniami i nauczycielami biorącymi udział w programie „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”. Bardzo dziękuję Parlament Europejski - Biuro w Polsce za zaproszenie, a uczestnikom spotkania za zadawane pytania, które odzwierciedlają świadomość stojących przed nami wyzwań.

Rozmawialiśmy m.in o wdrożeniu planów neutralności klimatycznej w Polsce, aktualnej polityce Polski względem Unii Europejskiej, stosunkach wspólnoty europejskiej z Białorusią, sytuacji uchodźców w Europie. Jestem pełna optymizmu i głęboko wierzę, że zainteresowanie młodych osób aktualną sytuacją społeczno-polityczną będzie miało przełożenie na działania na rzecz wspólnego dobra.