Kongres to: międzysektorowe spotkanie dla tych, którzy potrzebują usłyszeć siebie nawzajem; przestrzeń na efektywne działania, które poprawiają jakość życia we Wrocławiu; możliwość wymiany doświadczeń dla osób z różnych środowisk; dialog przedstawicieli trzeciego sektora i administracji; szansa na nawiązanie współpracy, która umożliwi pełniejsze działania na rzecz lokalnych społeczności.

Działalność organizacji pozarządowych i powstałych ruchów społecznych w czasie pandemii pokazały nam, że to często one razem z pracownikami ochrony zdrowia stoją na straży naszego bezpieczeństwa. To samo dotyczy wolności i demokracji. Jesteśmy świadkami rozbioru demokracji. Organizacje i obywatele muszą stać na straży wolności. O tym rozmawiamy podczas 4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych podczas debaty “Obywatel na zakręcie - wyzwania współczesności - jak skutecznie bronić wolności i demokracji?”