W grudniu zorganizowaliśmy warsztaty dla ok. 100 młodych osób w 4 szkołach na Dolnym Śląsku przy udziale międzynarodowej grupy wolontariuszy ze Stowarzyszenia Tratwa w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Edukacja młodzieży na temat wartości i umiejętności, takich jak humanizm, solidarność, kreatywność i współpraca jest jednym z najważniejszych obowiązków starszego (od nich, czyli naszego) pokolenia. Dzięki obecności wolontariuszy z programu Erasmus+, młodzież miała możliwość poznać inne kultury, inne narodowości i dowiedzieć się czegoś nowego o świecie. Takie okazje są bezcenne. Sama pamiętam mój wyjazd na operację do Francji w latach 80-tych. Bez możliwości spojrzenia na Świat z innej perspektywy i poznania nowych ludzi prawdopodobnie nie byłoby dzisiaj ani PAH, ani mojego Biura Poselskiego w Brukseli.
Będę zachęcała moich kolegów i koleżanki z Europarlamentu, byśmy razem z edukatorami stworzyli program warsztatów, który dzięki Funduszom Europejskim będzie docierał do małych miast i miasteczek w całej Polsce.
Dziękuję wolontariuszom, nauczycielkom/nauczycielom i dyrekcji szkół partycypujących i przede wszystkim uczniom z:
- Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości
- Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
- Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
- Noworudzkiej Szkoły Technicznej
Gratuluję również szóstce, która wygrała w naszym małym konkursie i pojedzie na następną wizytę do mojego biura w Europarlamencie.